Literatura română din Basarabia postbelică - Limba Romana

14 апр. 2001 г. ... şi istoria literară, de-a lungul anilor încercând să evidenţiez o trăsătură esenţială a literaturii române dintre Prut şi Nistru – tendinţa ...

Literatura română din Basarabia postbelică - Limba Romana - pagini aferente

14 апр. 2001 г. ... şi istoria literară, de-a lungul anilor încercând să evidenţiez o trăsătură esenţială a literaturii române dintre Prut şi Nistru – tendinţa ...

Poezia romantică: Floare albastră/ Odă în metru antic/Peste vârfuri..., de Mihai Eminescu. • Sinteza: Teme și motive în lirica romantică eminesciană.

Ocupaţii posibile conform COR. Domeniul de studii: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ. Program de studii: Limba și literatura română – Limba și literatura engleză.

Examenul evaluează competențe și conținuturi din programa de clasa a XI-a. Competențe vizate ... Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi.

Originea şi baza dialectală a limbii române literare; normele limbii literare din secolul al ... Limbajul figurativ al poeziei romantice pre-eminesciene.

24 окт. 2014 г. ... Limba și literatura română, Curriculum pentru clasele a X-a și a XII-a ... 8 unui an, se vor realiza 2 evaluări scrise, 1 evaluare orală și ...

(Varujan Vosganian, Cartea şoaptelor). A.1. Construieşte câte un enunţ în care cuvintele ca, al, la, încât, noi să se scrie altfel decât în.

Pshihologie (s.) I. Moțățăianu GM. Lingvistică generală (s.) A. Soare GM/Z. 10-12. Lingvistică generală (s.) M. Cristescu GM/GC. Literatură română (s.).

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române - 5 secole de literatură,. Paralela 45, Piteşti, 2008. Manolescu, Nicolae, Literatura română ...

Vasile Alecsandri - "Legenda randunicai", "Legenda ciocarliei" ... Calin Gruia - "Condeiele lui Voda", "Legenda Florii Soarelui", "Ciubotelele ogarului".

Cursul universitar de Postmodernism românesc constituie o introducere în ... cu teme în care se vor analiza particularităţile postmodernismului românesc,.

Limba şi literatura romană. Programa pentru institutori / educatoare. • examenul de definitivare în învăţămănt. • obţinerea gradului didactic II. Tematica.

generale şi medii pentru disciplina Limba şi literatura română conţin ... (Din comentarii referitoare la opera lui Kogălniceanu) ... Are două catrene.

8. evaluarea la finalul fiecărui modul, care face posibilă atingerea ... literatura română pentru gimnaziu şi pentru clasa a IX-a, şcoala de arte şi meserii ...

PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PREDARE. ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE. PROGRAMĂ.

Prin grădini, oamenii își adună legumele, ca să le păstreze pentru iarnă. ... Citeşte lectura „Bunicul” de. Barbu. Ştefănescu. Delavrancea. PORTOFOLIU.

relatare orală, descriere orală, argumentare orală) ... literară şi de stilistică, cu scopul deprinderii elevilor cu instrumentarul de analiză a textelor şi ...

c) Ce elemente importante de conţinut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat? 2. Care este opinia ta despre rolul artei?

BAC. LIMBA ȘI. LITERATURA. ROMÂNĂ. Monica Cristina Anisie ... estetice și curente literare, modalități de caracterizare a personajului literar, elemente de.

Poemul anglo-saxon. Beowulf. Franța: Cântecul lui Roland. Spania: Cântecul Cidului. Germania: Cântecul Nibelungilor. Rusia: Cântecul oastei lui Igor.

I. CERINŢE DETALIATE DE BACALAUREAT. A) COMPETENŢE ... Analiza complexă a poeziei Rugăciune. ... Rugăciune şi Berzsenyi Dániel Fohász.

Cărţile Cartier pot fi procurate online pe shop.cartier.md și în toate ... primii actori români de film. stráveziu, adj. – transparent; aici: lipsit.

Un cotoi sau o pisică, ... Subt nume de pisici în lume au trăit. ... Aduce însă aminte, pe restul trupului şi ceva de tigru, prin nişte dungi mai negre în.

și modernismul literar, în contextul modernității, în primul rând din motivul că, în casrul cursului fundamental de Literatură universală, acestei perioade ...

Propoziția subordonată circumstanțială condițională arată o condițiede a cărei îndeplinire depinde realizarea acțiunii sau a.

și lucrează la uzină. în spatele meu sunt bunicul și bunica. Ei sunt pensionari. ... Memorează versurile care ți-au plăcut și scrie-le într-o felicitare.

Ştefan Augustin Doinaş Alexandru refuzînd apa;. Aron Cotruş Horea;. Dumitru Matcovschi Baladă cu Păcală; etc. Schiţa; povestirea; nuvela:.

2. imită sunete și zgomote din natură (onomatopee). (Miau! Boc! Cip-cirip! Ham-ham! Poc! Cioc!) Exemplu: - Cucurigu, boieri mai, dați punguța cu doi bani!

Pustiile de iele sunt așa de gâlcevitoare, încât nu sufere pe nimeni să treacă peste hotarul lor care să rămâie nepedepsit. De aceea te sfătuiesc să fii cu ...

Limba şi literatura română : Curriculum național : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare : Pentru instituțiile de învățământ cu ...

E. Galaicu-Păun Autoportret cu ochelari de ceai; Ființă în scădere. • I. Groșan O sută de ani de zile la Porțile Orientului. • M. Vișniec Mașinăria Cehov.

(după Ionel Teodoreanu – “La Medeleni”). Cerinţe: 1. Precizaţi titlul, autorul textului, personajele, ... b) (Nai / n-ai) adus cartea despre insecte.

Unitatea 5 Pinul singuratic după alexandru Mitru . ... Îi dă de grijă nucușorului să nu uite de puiul de om, adică de tine. ... cauţi pe lup.

-respectarea structurii specifice unei compuneri narative (introducere, cuprins, încheiere);. - Îmbinarea povestirii cu descrierea;.

argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, povestire*, fişe de lectură, ... Alain-Fournier, Cărarea pierdută, William Golding, Împăratul muştelor etc.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE. PERFECTIONARE. INSTITUTORI / INVATATORI.

Cursul universitar de Istorie a literaturii universale cuprinde materia de ... Obiectul şi importanţa literaturii universale. ... Marii clasici francezi.

din fragmentul extras din articolul Ioan Groșan și Florin Iaru, invitați la Brașov de Dora. Deniforescu și la experiența personală sau culturală.

Limba şi literatura română – clasa a X-a, ciclul inferior al liceului. 6. Conţinuturi. Competenţe specifice. Trunchi comun. CD tip A. ∗. CD tip B.

COMPLEMENTUL INDIRECT. COMPETENȚA. OBIECTIVE. OPERAȚIONALE. Elevul va putea: 6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.