FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20 – clasa clasa I –

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 22. – clasa clasa I –. 1. Pe o stradă sunt 15 case. Dacă prima casă are numărul. 30. Ce număr are ultima casă de pe stradă?

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20 – clasa clasa I – - pagini aferente

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20. – clasa clasa a IV-a – ... Numește corpurile geometrice de mai jos. ... Pe masă se află o cutie cu corpuri geometrice.

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20. – clasa clasa a III-a – ... 3. Într-un clasor Andrei a completat 20 de pagini cu câte 9 timbre pe pagină, 8 pagini.

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 22. – clasa clasa I –. 1. Pe o stradă sunt 15 case. Dacă prima casă are numărul. 30. Ce număr are ultima casă de pe stradă?

Notăm o jumătate/o doime (o parte dintr-un întreg împărțit în 2 părți). O coală tăiată în 4 părți egale o vom nota. Notăm un sfert/ o pătrime.

FIŞĂ DE LUCRU la Limba și Literatura Română, clasa a III-a— adaptată. Astăzi vom învăța o lecție despre DESCRIERE. Vom descrie împreună o persoană.

AniDeȘcoală.ro. Distrează-te inteligent ! http://www.anidescoala.ro. Fişă de lucru, matematica, clasa I. Fisier. Fisa.lucru_.matem_.1.doc.

FIȘĂ DE LUCRU MATEMATICĂ. CLASA PREGĂTITOARE. PROF. ÎNV. PRIMAR BODRIHEIC ANA EMILIA. LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS” RODNA. JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD.

MATEMATICĂ, CLASA A IV-A. FIȘĂ DE LUCRU 1. Formarea, scrierea și citirea numerelor naturale până la 1.000.000. PROFESOR:DINU ADRIANA. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

FIȘĂ DE LUCRU MATEMATICĂ ADAPTATĂ**. Clasa a V-a. Data: Nume și prenume : 1. Calculați: 135 + 421= 643 – 232= 346+ 325= 896 - 733 = 255 + 240= 937 – 435=.

Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100. • Ordonarea şi compararea numerelor în concentrul 0-100. Fişă de lucru. Numerele naturale de la 0 la ...

Tema: Elemente intuitive de geometrie: triunghiul, pătratul, dreptunghiul, cercul, poligon, punct, segment, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă.

DISCIPLINA: MATEMATICĂ. CLASA: a III-a. Fișă de lucru. Tema: Elemente intuitive de geometrie: triunghiul, pătratul, dreptunghiul, cercul, poligon,.

caiet De lucru ... Recapitularea cuno;tinlelor din clasa a lll-a .......5 ... Capitolul 4. inmullirea numerelor naturale in concentrul 0 - 1 OOO OOO.

Rezolvarea unor exerciții de adunare și scădere în concentrul 0 – 1 000;. • Utilizarea terminologiei și a simbolurilor matematice. Fișa 19.

II. Metode de descompunere în factori: 1. Metoda factorului comun. Descompuneţi ... Metode combinate. Descompuneţi în factori: (x. 2 + 2x +1) + 3x(x+1) = …

Factorii care influenteaza dizolvarea sunt: a) suprafata de contact; b) temperatura; c) factorul mecanic. 6. La calcularea concentraţiei molare volumul ...

3. a) Scrieţi numărul 38 ca sumă de trei pătrate perfecte.b) Scrieţi numărul 2 ... natural şi este egal cu suma pătratelor a doi divizori distincţi ai săi.

Precizeaza felurile pronumelor si adj. pron. din urmatoarele exemple, cazurile si ... a. pronume personal, caz Ac., forma acc. ... Pronume posesiv, caz N.

MATEMATICA – PRIETENA MEA. Fișe de lucru pentru clasa a II-a ... 2. Ordonează crescător şi apoi descrescător numerele: 5, 23, 9, 15, 20, 7, 26, 30, 2 ,10.

10 сент. 2017 г. ... 1000. Pentru scrierea numerelor cu ajutorul cifrelor romane trebuie sI finem cont de urmdtoarele reguli: 1. Dacd la dreapta unei cifre este ...

Adunarea gi scdderea rapoartelor de numere reale reprezentate prin litere.......-.-..62. Lecia20.lnmu(irea rapoartelor de numere reale reprezentate prin ...

Matematica – prietena mea - fişe de lucru - clasa a III-a. 9 calculează și verifică, efectuând proba după model: 3. 4 2 9 + 2 6 2 = 6 9 1.

D c"l mai mic numdr par de 4 cifre este. I iar cel mai mare este. I. D scrie cu cifre: trei mii noui = treizeci $idoi = CLASA MIILOR. crAsA UNTTATTLoR.

Adunarea gi scSderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin ....17. Capitolul 3. Numere naturale in concentrul 0-1 000.

Construiți un enunț în care aceeași formă „te” să devină pronume reflexiv. 6. Stabiliți cazul și funcția sintactică a următoarelor pronume din fragmentul.

Suma a trei numere naturale este 90. Aflati numerele, stiind ca sunt direct proportionale cu 5, 12 si 13. 2. Impartiti numarul 7200 in parti direct ...

Noi avem avioane colorate. ... c) ultimele patru versuri ... Matei are 13 creioane colorate. Maria are cu 4 creioane mai mult decât Matei.

optsprezece/optasprezece; sasesprezece/saisprezece; dou mi/dou mii; unsprezece/unspe. 10. Alcatuieste enunturi in care numerele 12, 30, 136 sa indeplineasca ...

numai întreabă pe fata cea mai mare: ... Atâta o taie capul pe dânsa, atâta și vorbi. ... Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse.

CLASA A VII-A. FIȘA DE LUCRU - GEOMETRIE. RECAPITULARE SEMESTRUL I. I. PATRULATERE. PERIMETRE. ARII. 1. Fie pătratul ABCD din figura alăturată şi punctele M ...

Clasa a VII-a ... I. Treceţi verbele personale subliniate în coloana corespunzătoare: ... 6. Nu vreau să rămân corigent. 7. Când va termina lucrarea?

Alcool metilic,. Metanol. Alcool monohidroxilic, saturat. 2. Alcool etilic. Etanol. Alcool monohidroxilic, saturat, primar. 3. 1-propanol alcool propilic.

Matematică și explorarea mediului. FIȘE DE LUCRU. Clasa pregătitoare ... Fișa 3. Evaluare inițială (3) . ... Fișa 77. Recapitulare finală (1) .

Fișe de lucru-Matematică clasa a-VII-a. Lixandru Carmen. Scoala Gimnazială Nr.188, Bucureşti. I ) Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic.

Scoaterea factorilor de sub radical. Introducerea factorilor sub radical. Lecţia 3. Numere iraționale. Mulţimea numerelor reale ....... .

Relaționarea principalelor structuri ale organismului uman cu rolurile acestora ... Fişa 14. Corpul omenesc. Organele majore..... Fişa 15. Scăderea.

Matematică. Caiet de lucru pentru clasa a IV-a. SemeStrul I. MARIANA MOGOȘ. Page 2. 3. Să ne amintim din clasa a III-a! Numerele naturale până la 10 000 ...

Intervale numerice şi reprezentarea lor pe axa numerelor . ... Completați spațiile punctate cu trei elemente din intervalul [-2; 2), care să.

Scrierea şi citirea numerelor naturale. OWO. Citesc şi reţin. Scrierea unui număr natural se face cu ajutorul a zece simboluri numite cifre. Acestea sunt: 0 ...

ldentificareadintrungirdeimagini acelorcareintrunescsimultan . :iarea unui termen necunoscut, cu ajutorul balanlei doui conditii. Fisa 1 0. coRpuL oMENEsc.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.