barem romana 2021 evaluare nationala

Probă scrisă la matematică. Testul 2. Barem de evaluare şi de notare. Pagina 1 din 2. EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A. Anul şcolar 2020-2021. Probă scrisă. Matematică. BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE. Testul 3.

26 мар. 2021 г. ... Testul 4. Barem de evaluare şi de notare. Pagina 1 din 2. EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A. Anul şcolar 2020-2021.

26 мар. 2021 г. ... Anul şcolar 2020-2021. Probă scrisă. Matematică. BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE. Testul 5. • Se acordă zece puncte din oficiu.

Am văzut eu că are o privire de băiat deştept. ... Mihai Eminescu, Fiind băiet păduri cutreieram ... considerată circulară, Pământul fiind în centru.

Limba şi literatura română. Model. Barem de evaluare şi de notare. 1. EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A. Anul şcolar 2013-2014.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A. Anul şcolar 2013-2014. Limba şi literatura română. BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE. Varianta 10.

Probă scrisă la limba şi literatura română. Varianta 9. Pagina 1 din 2. EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A. Anul şcolar 2014-2015.

c) de vremea când era copil şi citea foarte mult, ... Liza a avut diferite stări sufleteşti în povestire. ... "Cuore, inima de copil" de E. de Amicis.

Barem de evaluare şi de notare. Pagina 1 din 3. EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a. Anul școlar 2020 - 2021. Matematică. Testul 11.

22 июн. 2021 г. ... În clasa a IV-a, fetița îi face cadou prietenei sale păpușa cea mai frumoasă. Falsa generozitate înseamnă să le oferi altora ceea ce ție nu ...

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Probă scrisă la limba și literatura română. Testul 12. Pagina 2 din 10. SUBIECTUL I. (70 de puncte).

11 июн. 2021 г. ... Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație. Probă scrisă la limba şi literatura română. Testul 7. Barem de evaluare și de notare.

3 дня назад ... Mihail Sebastian, Steaua fără nume. Textul 2. Când au apărut primele trenuri la noi? De unde erau importate? Calea ferată română se aseamănă ...

4 апр. 2022 г. ... Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație ... Singurul adevăr absolut de neclintit este şirul numerelor. [...] Poţi să.

Pentru mai multe teste rezolvate click aici >>. Evaluare Naţională, clasa a IV-a. Test limba română. 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului ...

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație. Probă scrisă la limba și literatura ... Colega de bancă a Adinei Nanu semăna cu o păpușă de porțelan.

2 мая 2022 г. ... Probă scrisă la limba și literatura română. Testul 2. 1. Prezenta lucrare conține ______ pagini. EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU.

organizatori, pe cei prezenți, pe debutantă și, la urmă, pe „sufletul din spatele celor mai bune cărți”. Cel numit astfel mai făcu o reverență în ...

25 янв. 2022 г. ... Probă scrisă la limba și literatura română ... Scrie un enunț despre bufnițe, sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții principale.

Sorin Turturică, Aviatoarele României ... de Vasile Alecsandri și fragmentul extras din „Aviatoarele României” de Sorin Turturică. 6 puncte.

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a. Anul școlar 2021 – 2022 ... O carte. PASCU: Carte, carte! Dar ce fel de carte? ... ŞEFUL: (îngrijorat): Dar ce carte să fie?

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a. Anul școlar 2021 – 2022 ... lămpii, răsfoiam cu dor cărți ce ne vorbeau de soare și iubire. ... Gellu Naum, Cartea cu Apolodor ...

11 июн. 2021 г. ... Alex Moldovan este autorul cărții „Olguța și un bunic de milioane”, inițiator la „Jazz Factory”, voluntar la „NUCA – Asociația pentru ...

În fragmentul extras din romanul Tot înainte de Ioana Nicolaie se evidențiază ... Redactează, în 90 – 150 de cuvinte, rezumatul textului 1.

NUMELE ŞI PRENUMELE. PROFESORULUI. SEMNĂTURA ... PROFESORUL: La mine acum e şapte fără paisprezece. ŞEFUL: Zău? ... Mihail Sebastian, Steaua fără nume.

Opera lirici studiatd de mine la clasd este ,,Lacul", de Mihai Eminescu. Aceastd operl literar6 apar].;ine genului liric, deoarece prezintd tr6sdturile ...

Erau nişte tâlhari de apă, pirați cum le spune. ... Pirații din Caraibe. ... 3. Rescrie enunțul „Bietul dobitoc se zbătea toată noaptea aşa“, ...

Subiectul I (Ana Blandiana, Lasă-mi, toamnă...) Subiectul al II-lea (lon lonescu-Dunăreanu, Munții Piatra Craiului. Ghid turistic, din colecţia Munţii ...

11 июн. 2021 г. ... M-a luat valul, s-a scuzat el îmbujorându-se ușor. — Sunteți sigur că nu a urcat înapoi după ce ... c) furios. d) supărat. Răspunsul corect:.

interogativ în care pronumele interogativ cine să aibă funcția sintactică de nume predicativ (de exemplu: Cine ești tu?) 2 x 2 puncte = 4 puncte.

Examenul național de bacalaureat 2021. Proba E. a). Limba şi literatura română. BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE. Model. Filiera teoretică – Profilul real; ...

10 мая 2021 г. ... EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a. Anul școlar 2020 – 2021. Limba și literatura română. Testul 9.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Probă scrisă la limba și literatura română. Testul 10. Pagina 2 din 10. SUBIECTUL I. (70 de puncte).

Affiii;i6;ffi;ilimati de un i soptit nu se desparte de vocala precedentd: i i nrfio-d u-ce- re, a b-stract, imais-tru ..i....--.

19 апр. 2021 г. ... Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație. Probă scrisă la limba și literatura română. Testul 7. 2. SUBIECTUL I. (70 de puncte).

Glasul tau e cel mai suav din toata padurea. Cânta-mi ceva, te rog! – Cra, cra! a strigat cioara. – Ha, ha! a râs vulpea când brânza tocmai a cazut din ...

Barem de evaluare şi de notare. Pagina 1 din 2. EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a. Anul şcolar 2020 - 2021. Matematică.

BAC 2021, exersare. Barem de corectare. Limba şi literatura română (minorități) Fă din fiecare zi o capodoperă. • Se acordă câte un punct pentru fiecare ...

23 февр. 2021 г. ... câte 2 puncte pentru menționarea fiecărui tipar textual din fiecare dintre fragmentele date: a) dialogat; b) descriptiv.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A ... 1. câte 1 punct pentru notarea oricăror altor două specii de animale existente în manejul ...

alăturate, cazul la care este substantivul respectiv: Se va accepta drept răspuns corect: Trenul (nominativ/N) opri cu un scârțâit (acuzativ /A).

... Etapa I – 2021-2022, Clasa I. BAREM DE CORECTARE. Comunicare în limba română. Clasa I. Etapa I. Item. Răspuns. Punctaj.

BAREM DE CORECTARE. Limba şi literatura română. Clasa a VI-a. Etapa a II-a. Item. Răspuns. Punctaj. 1 b. 5. 2 b. 5. 3 d. 5. 4 c. 5. 5 b. 5. 6.

... Clasa a IV-a. BAREM DE CORECTARE. Limba şi literatura română. Clasa a IV-a. Etapa I. Item. Răspuns. Punctaj. 1 b. 5. 2 b. 5. 3 c. 5. 4.

... I – 2021-2022, Clasa a III-a. BAREM DE CORECTARE. Limba şi literatura română. Clasa a III-a. Etapa I. Item. Răspuns. Punctaj. 1 b. 5. 2 a. 5. 3.

BAREM DE CORECTARE. Limba şi literatura română. Clasa a VII-a. Etapa I. Item. Răspuns. Punctaj. 1 c. 5. 2 b. 5. 3 a. 5. 4 c. 5. 5 b. 5. 6 d. 5. 7 a.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A. Anul şcolar 2020 – 2021. Limba şi literatura română. BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE. Testul 2.

BAREM DE CORECTARE. Limba şi literatura română. Clasa a VI-a. Etapa I. Item. Răspuns. Punctaj. 1 c. 5. 2 b. 5. 3 d. 5. 4 b. 5. 5 d. 5. 6 a.

Testarea LERIS - 2021 ... Oamenii nu mai cer stelelor căzătoare ... stele. 10p. 4p. - ilustrarea corectă a aspectelor menționate în cerință.

cuibul pe terasa dintre un ... d) Pescărușii își făceau cuibul ... verde. Se vor accepta oricare două enunțuri care demonstrează înțelegerea sensurilor.

ComPer – Limba şi literatura română, Etapa I – 2021-2022, Clasa a VIII-a. BAREM DE CORECTARE. Limba şi literatura română. Clasa a VIII-a.

Asocierea fragmentului din „Un fiu” de Alejandro Palomas cu un alt text literar studiat la ... respectarea regulilor de alcătuire a unui rezumat. 4 puncte.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A ... Cartea lui Stefan Zweig prezintă detaliat ultima călătorie a lui Magellan.

Art. 1. Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021, prevazut in anexa care face.

Evaluare Nationala 2021 / Ialomita. Statistică rezultate finale (dupa Sesiunea speciala) - Matematică la data : 12/07/2021- ( dupa numarul notelor mai mari ...

solicit reevaluarea lucrarii scrise pentru Evaluarea Nalionald, sesiunea iunie-iulie 2021. la disciplina. , la care am oblinut nota (in cifre gi litere).

Calendar Simulare Evaluare Naţională 2021, pentru elevii clasei a VIII-a: 29 martie 2021: Limba şi literatura română. 30 martie 2021: Matematică.

22 июн. 2021 г. ... stilou cu cerneală albastră sau pix cu mină albastră, creion negru și instrumente pentru executarea desenelor la matematică.

EVALUARE NAŢIONALĂ. LA FINALUL CLASEI a VI-a. 2021. Test 1. Limbă şi comunicare – ... Test 1 – Limba română - Limba slovacă - Limba engleză _1.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.