didactic ro invatamant primar lectii

Kids/București. 16 Dragomir T. Dana Marinela ... Școala Primară Kids Palace / București. 7 Anițoae C. Cristina ... Grădinița Orhideea Kids/ București.

Când puii se făcură mari. Au învăţat şi ei să zboare. Să poată fi cu toţii tari. Când vor pleca spre ţări cu soare. Eu îi privesc cum pleacă stoluri.

DIPLOMĂ. Se acordă elevei BLAGA IOANA SOFIA din clasa I A, de la Școala ... Se acordă elevei CRAIA ANA VERONICA din clasa Pregătitoare A,.

I.S.J. Sibiu şi. Protecţia consumatorului. Băjenaru Ana. Maria. Locul I. XA Mihăilă D. 3. Concursul de matematică aplicata „Adolf Haimovici”.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT. FUNCȚIA. PROFESOR. SPECIALIZAREA. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR. GRADUL DIDACTIC. VECHIMEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT (cel puțin 5 ani, conf. art.5 (1) a) ...

o CONCURSUL EUROJUNIOR. - clasa pregătitoare A - la etapa pe școală: 3premii I, 2 premii II, 2 premii III; îndrumător, înv.Pîrvu Claudia.

Doamnă profesor învăţământ primar/diriginte,. Subsemnatul/a................................................................................,.

didactic.rohttps://login.intuitext.ro/oauth/login?app_id=1&uri=https%3A%2F%2Fwww. ... Apoi s-a lecturat textul, în același mod ca în sala de clasă- în lanț, ...

clasei de elevi, la disciplina Matematică - învăţământ primar şi preşcolar. ... Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri.

CLASA. PROFESOR. UNITATEA DE. ÎNVĂȚĂMÂNT. NR. DE. ÎNREGISTRARE. 1. IP1. DIN POVEȘTI ȘI CÂNTECE ... opțional la nivelul disciplinei ... TRĂISTUȚA CU POVEȘTI.

a) materiale pentru predare – învățare, care se pot folosi și adapta: cursuri ... cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în.

1 окт. 2019 г. ... În anul şcolar 2019-2020 se aplică: ... C. PORTOFOLIUL ÎNVĂȚĂTORULUI ... învăţătorul va urmări formarea unor deprinderi sociale, ...

din clasa a................................, vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor ... efectuate din motive personale/familiale.

SUBIECTUL: Sunetul e și literele „E„ și „e”. TIPUL LECŢIEI: mixtă ... CLR O.1.3.1 – să identifice poziția sunetului „e” dintr-un cuvânt sau silabă.

EDUCATORI. ÎNVĂŢĂTORI. TABEL NOMINAL. CU REZULTATELE LA COLOCVIUL DE ... Educator. Şcoala Gimnazială Bucinişu. Tehnici de educare şi cultivare a exprimării.

I. PORTOFOLIUL PROFESORULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR. 1. DOCUMENTE PERSONALE: ... de către educator-puericultor/educatoare/învățător/institutor/profesor.

Olt. Strategii didactice utilizate în predarea unităţilor de ... Olt. Educaţie incluzivă-alternativă pentru instruirea ... Scărişoara, Olt.

Muzeul de zoologie – Cluj-N. Prof. GROZA ȘTEFANIA. Clasa CPC, Interval orar 08-10. Cinema Florin Piersic. Prof. ROŞCA OTILIA. 4. Clasa 2D. Excursie: Praid ...

Programul „A doua şansă” - învăţământ primar are ca scop sprijinirea ... (numărul de locuri disponibile, documentele necesare înscrierii, planificarea ...

1 февр. 2012 г. ... preșcolar și primar. ŞCOALA CU. CLASELE I-VIII. NR. 19 "TUDOR. ARGHEZI" ... BUCUREȘTI. BUCU. REȘ. TI. 2. Noțiuni generale de astronomie și.

Comisia metodică – învăţământ primar. Activităţi şi ... activitatea desfăşurată şi va realiza raportul de activitate referitor la perioada precedentă,.

şcoli primare, 780 gimnazii, 350 licee şi 13 instituții de învățământ special. Sectorul public este reprezentat de 1224 de instituţii, ...

anul şcolar 2017-2018. I. DISPOZIŢII GENERALE. Art. 1 În sensul prezentei proceduri, se definesc următorii termeni: a) examene naţionale: evaluarea ...

Mariana Norel, Metodica predării limbii și literaturii române în învăţământul ... Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Iași, Editura Polirom, 2008.

1 апр. 2021 г. ... de învățământ primar şi secundar la autonomie financiară. Ținând cont de nota informativă a Direcţiei generale educație, tineret şi.

În România, ca în majoritatea statelor lumii, educaţia timpurie a copiilor ... pentru Condica de evidență a activității didactice din educația timpurie.

punctul 9 la Planul de remediere al școlii, copiii vor fi sprijiniți de către ... Elaborarea unui plan, program de învățare care să cuprindă activități ...

Vulturul acceptă propunerea făcută de Petru şi îi însoţeşte pe cei doi la drum. Muntele pe care ... FIŞĂ PENTRU PERFORMANŢĂ - MATEMATICĂ CLASA a II-a.

Liceul Teoretic cu profil de arte ,,Nicolae Sulac"; ... Liceul Teoretic ,,Waldorf"; ... 2021 în liceu studiază 450 elevi-159 elevi în ciclul primar, ...

privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. În conformitate cu prevederile art.

Semestrul, numărul de credite alocat; ... O.029 Didactica istoriei 60 ... 2. Croitoru S.,Gagim I., Educație muzicală, manual pentru clasa a IV-a, Ed.

semestrul al II-lea, an școlar 2016 – 2017 (din fiecare școală se va face o prezentare a activităților prin care s-au aplicat achizițiile dobândite la ...

"Caracterul unei şcoli bune e ca elevul să ... din învăţământul primar de a forma abilităţii şi ... organizat serbări şcolare, au participat la diferite.

CADRE DIDACTICE INVATAMANT PRIMAR. AN SCOLAR 2021 - 2022. CLASA. CLASELE. PREGĂTITOARE. CLASELE I. CLASELE a II-a. CLASELE a III-a. CLASELE a IV-a.

24 февр. 2020 г. ... Nicolae Vasilescu - Karpen" Bacău este aprobată 1 clasă pregătitoare cu un număr de 30 de copii. DIRECTOR,. Prof. EMANOIL REMUS CAZACU.

b) Situaţia şcolară pe discipline de învățământ şi ani de studii. DISCIPLINELE. DE ÎNVĂŢĂMÂNT. 1. MEDIA GENERALĂ ANUALĂ. HI. MEDIA PE ANI DE STUDII.

Școala Gimnazială „Elena Doamnaˮ, Tecuci, jud.Galați. 1.Încercuieşte răspunsul corect: • Câte numere formate dintr-o singură cifră cunoşti ?

de învăţământ pentru învăţământul primar. Anexa 1 a OM 3371/ 2013. Arii. Discipline. Clasa. P I II III IV. Limbă şi comunicare. Limba şi literatura română1.

Standarde educaționale; Curriculum Național, Planul-cadru; Standarde de competență ... Ghidul de implementare a curriculumului pentru învățământul primar.

Povești și basme. Clasa pregătitoare. ➢ Petre Ispirescu - Sarea în bucate ... Clasa I. ➢ Petre Ispirescu - Sarea în bucate.

EduSAL, ISJ/ISMB vor dispune măsuri de verificare a celor semnalate, transmise prin adresa compartimentului audit nr.902/2018.

CERCURI PEDAGOGICE: Învățământ primar (secția română). Centrul metodic. Tema. Locul de desfăşurare. (Unitatea de învățământ). Semestrul. Responsabili.

Copiii vor descoperi sub ce bulinuţă se ascunde sunetul n si o voi inlocui cu litera N.De fiecare data când voi complete o literă pe tablă,o vor scrie și ei ...

Com Moroeni, strada Pietei, nr.2, jud. Dambovita, CUI 29143440. Tel/fax 0245772206 E-mail: [email protected] ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR.

JOCUL DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. (bibliografie selectivă). COTA: II 79610. Albu, Liliana. Exerciţii şi jocuri pentru îmbogăţirea vocabularului ...

Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor. Departamentul coordonator: Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale.

Diferenta salariu de baza OUG. 2016_L63. Creștere procentuală. Nr.crt. Funcţia didactică. Nivelul studiilor. Vechimea în invatamant.

a)CADRE DIDACTICE : b)PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 5 ... CABINET BIOLOGIE. LABORATOR INFORMATICĂ ... http://www.liceuliteanu.ro/index1.html. LABORATOR CHIMIE.

PLAN DE ȘCOLARIZARE. AN ŞCOLAR 2021-2022. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR. CLASA. PREGĂTITOARE. CLASE. NUMĂR. LOCURI. WALDORF. 1. 22. TRADIŢIONAL.

25 апр. 2018 г. ... COPIII ȘCOLII NOASTRE- CAMPIONI LA CONCURSURILE NAȚIONALE ÎNCĂ DIN ... au cântat și au prezentat scenete hazlii, toate legate de școală.

Caracteristicile jocului didactic în învățământul primar. Autor: prof. înv. primar Tonegaru Garofița Maria. Școala Gimnazială Nr 1, sat Averești, jud Vaslui.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT al promoției 2017-2020. Universitatea Transilvania din Brașov. Programul de studii PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR SI.

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR. Ştiinţe sociale. Științe ale educației. PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAŢIEI. 3 ani la distanţă (ID) ...

SUBIECTUL LECȚIEI : Ce știm despre meserii. TIPUL LECTIEI : Mixtă. COMPETETE SPECIFICE : ... 3.3 Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate.

2 дня назад ... Calculator Salarii Invatamant Didactic Ro. Eventually, you will definitely discover a additional experience and execution by spending more ...

Disciplina: Dezvoltare personală ... Programa școlară, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, București, 2013; ... Rezolvați fișa, lucrând în perechi.

CLASA: a IV-a ... DISCIPLINA: Limba și literatura română ... 3.Material didactic: diferite fişe de lucru, planșe cu imagini, jetoane cu enunțuri, ...

Subiectul lecţiei: Verbul- exerciţii de aprofundare. Tipul lecţiei: Fixare şi sistematizare. Scopul: - formarea capacităţii de a opera cu noţiunile ...

Subiectul lecţiei: : Minunea din Cana Galileii - Hristos binecuvântează familia. Unitatea de Învatare: Iisus Hristos- Mântuitorul lumii.

PROIECT DIDACTIC. Data: Unitatea de învățământ: Colegiul Comercial „Carol I” Constanța. Profesor: Mirea Emilia. Disciplina Geografie. Clasa: a IX-a.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.