filit 2017

22 авг. 2017 г. ... întreprinderilor sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ... I. Indicatorii din bilanţ/situaţia activelor, datoriilor şi ...

19 июл. 2017 г. ... privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se ...

22 авг. 2017 г. ... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, cod clasă CAEN |_|_|_|_|. - Număr mediu de salariaţi .

6 янв. 2017 г. ... ART. I. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României,. Partea I, nr.

24 нояб. 2017 г. ... ORDIN Nr. 1786/5384/2017 din 9 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie ...

8 июн. 2018 г. ... (1) Anul şcolar 2017—2018 are 35 de săptămâni de cursuri, ... Vacanţa de iarnă — sâmbătă, 23 decembrie 2017 — duminică, 14 ianuarie 2018.

3 нояб. 2015 г. ... DV-2017, și pentru a afla data de programare la interviul de viză de imigrare. ... 2016 şi cel puţin până la data de 30 septembrie 2017.

Aeroportul Iasi este primul aeroport Romania, fiind infiintat in anul 1932 si este destinat ... numar de cladiri cu destinatie comerciala, construite pe o.

Appleby College. Oakville, ON. Anna Krokhine University of Toronto Schools ... Appleby College. Oakville ... Liceul Vocational Pedagogic Nicolae Beius.

ORDIN Nr. 1259/1906/2017 din 30 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al.

2 авг. 2017 г. ... ART. 1. Următoarele declarații fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de ...

10 окт. 2017 г. ... 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 octombrie 2017. ART. 5. Direcția generală coordonare inspecție fiscală, ...

12 июл. 2017 г. ... 2. auditor al grupului înseamnă auditorul financiar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale ...

11 окт. 2018 г. ... privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ... 2/2018 (#M6), în cazul personalului didactic auxiliar şi nedidactic, prin.

17 мар. 2017 г. ... aplicabile pe teritoriul României detaşării salariaţilor în cadrul ... indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de ...

30 авг. 2017 г. ... 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de ... (4) Pentru determinarea TVA care se plătește în contul de TVA al ...

31 дек. 2020 г. ... c) din Legea-cadru nr. 153/2017, în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/ ...

16 нояб. 2017 г. ... "j) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de ...

ORDIN Nr. 640/2017 din 28 aprilie 2017 ... aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum.

28 din Legea asistenţei sociale nr. ... 18/2017 privind asistenţa medicală ... prin următorii specialişti: asistentul social, asistentul medical comunitar, ...

4 окт. 2017 г. ... By e-mail of 13 March 2017, the Commission reminded Amazon to submit ... Technology allows Amazon to provide competitive prices, target.

27 сент. 2017 г. ... București, 27 septembrie 2017. Nr. 2.482. ... (3) Deciziile comisiilor sunt obligatorii pentru toți contribuabilii care intră sub incidența.

(1) Prezenta lege facilitează aplicarea şi asigurarea respectării, în mod uniform, ... 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,.

26 июн. 2017 г. ... of 26.6.2017 concerning, in the framework of Article 35 of Directive 2001/82/EC of the European. Parliament and of the Council, ...

2 окт. 2017 г. ... (2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care fac ... 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea ...

17 февр. 2017 г. ... Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 ... asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 ... |sănătate pentru persoanele |.

29 сент. 2017 г. ... "g^1) să emită acordul privind radierea ipotecii și a interdicțiilor din cartea funciară a imobilului achiziționat din finanțarea garantată ...

15 дек. 2017 г. ... ORDIN Nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare ...

12 янв. 2017 г. ... stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată, după caz, potrivit legii în ...

LEGE Nr. 172/2017 din 14 iulie 2017 ... modificarea şi completarea Legii nr. ... dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi ...

ORDIN Nr. 1238/2017 din 27 septembrie 2017 ... ajutoarele de stat/de minimis acordate operatorilor economici din zonele defavorizate și libere.

5 дек. 2017 г. ... obligația întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1. ART. 3. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă ...

În sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu ... debutant | SSD | 3850 | 1,54 ... 6 | Grefier şef serviciu | M |.

24 нояб. 2017 г. ... Pentru fiecare element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului trebuie prezentată ... 2678 Alte creanţe imobilizate (A).

21 июл. 2019 г. ... 79/2018. #M7: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 ... cadrul Aeroclubului României şi Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se ...

Asigurat/neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări | | sociale de sănătate. |______|. Asigurat în sistemul de asigurări pentru șomaj. | |.

13 окт. 2017 г. ... certificat digital calificat, pentru următoarele operaţiuni: ... ANEXĂ. (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 517/2016). Către. Trezoreria .

28 мар. 2017 г. ... Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 ...

18 июл. 2017 г. ... 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României,.

LEGE Nr. 162/2017 din 6 iulie 2017 ... 548 din 12 iulie 2017 ... (6) Fiecare auditor financiar şi firmă de audit se identifică în Registrul public.

29 дек. 2017 г. ... "(5) Se aprobă Procedura privind modulul «Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 6.

29 сент. 2017 г. ... a) sediul social reprezintă și domiciliul fiscal; ... contribuabilului, schimbarea domiciliului fiscal se face de către Direcția generală de ...

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2017. ... condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală,.

19 дек. 2017 г. ... privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit ... fie în formă scrisă, fie în format electronic.

8 дек. 2017 г. ... contabilitatea de acoperire. Contul 665. Cu ajutorul contului 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar» se ține evidența diferențelor.

20 июл. 2017 г. ... număr de posturi vacante;. - număr mediu de posturi remunerate;. - număr de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul;.

ORDIN Nr. 198/1938/2017 din 14 februarie 2017 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie.

31 окт. 2017 г. ... 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile ... proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, ...

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI. SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. SENTINŢA CIVILĂ Nr. 4.756. Şedinţa publică din 6 decembrie 2017. Dosar nr.

16 февр. 2017 г. ... (2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ...

LEGE Nr. 270/2017 din 22 decembrie 2017. Legea prevenirii. EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI. PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1037 din 28 decembrie 2017.

ORDIN Nr. 166/2017 din 8 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a.

599 din 26 iulie 2017 ... sănătate, care a obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a ... de evaluare, taxa de acreditare se actualizează.

ORDIN Nr. 2339/2017 din 30 august 2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat.

28 июн. 2017 г. ... primar/viceprimar. (9) Cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare/salariile lunare şi indemnizaţiile de încadrare ale.

2015, s-a dispus acordarea unui procent de doar 5% pentru „spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică” lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul ...

30 авг. 2017 г. ... ART. I. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea ...

să facă xerocopii după documente din dosarul de la Colegiul Medicilor ... CMJ Teleorman, CMJ Maramureş, CMJ Giurgiu, CMJ Sibiu, CMJ Olt etc.

11 мая 2017 г. ... bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea ... a) bunuri perisabile - bunurile de consum alimentar şi materiile ...

2 июн. 2017 г. ... Celebrate the European Capital of Culture. Aarhus 2017 with Aarhus Symphony Orchestra, four soloists and a large chorus, including the Danish ...

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.