filosofie clasa 12

Respect (lat.) ru oameni și cărţi. (...) Dacă ne-am putea descotorosi de orice orgoliu,. Homo Faber - omul meşteşugar dacă - spre a ne defini ca specie ...

Problematica naturii umane /6. Problema filosofică a omului /6 ... o cunoaștere adecvată a naturii umane, Immanuel Kant sintetiza cele două.

Liceul Internațional de Informatică, București, clasa a XII-a. Lile Tudor ... Colegiul Național „Grigore Moisil“, București, clasa a VIII-a.

de circulatie, jocuri, rebusuri. - ATELIERELE DE PASTE-teatrul TOMA CARAGIU-elevii au lucrat pe grupe felicitari, au decorat oua si au realizat iepurasi, cu ...

Eugeniu. Sperantia. Judecata hipotética. Mihai. Ujă. Stabilitatea etalonului. Alex. Chiappella si Dumitru. Muster. Cercetare experiméntala asupra raportului.

existat filosofie, ci numai teologie. Şi acum se măi întâlnesc cărţi în care se vorbeşte despre evul mediu ca despre o „noapte.

îl înalţă pe Descartes, aproape pe aceeaşi linie cu Platon şi ... mental de autorul Discursului asupra Metodei, neadmiţând o.

Viziunea lui Mircea Florian despre recesivitate, ºi tot ce îi este specific, se constituie într-o filosofie a filosofiei sau, cu vorbele gânditorului, ...

meditaţia îndoielii sau a distanţării, meditaţia negării sau a inversării, meditaţia admiraţiei sau a depăşirii sunt exerciţiile prin care Descartes trece ...

limitat, considerând infinitul ca neputând fi cunoscut. ... (pentru Eckhart, fiinţa este comună omului şi lui Dumnezeu, fiinţa fiind însuşi. Dumnezeu).

Gheorghe Vlăduțescu, „Dicționarul” lui Aristotel, București, Editura Paideia, 2021. Savu TOTU, Gheorghe Vlăduțescu, „Dicționarul” lui Aristotel.

VLĂDUŢESCU, GHEORGHE, Marcus Aurelius – profil de filosof. 3. 247–257. JOHN RAWLS – 100 DE ANI DE LA NAŞTERE; A THEORY OF JUSTICE –.

o răstălmăcire în reprezentarea de nemurire sensibilă, temporală, în sensul că pot ... somnul fără vise ar fi, când ne amintim retrospectiv, ...

Cristian Iftode, Viața bună. O introducere în etică, București, Editura Trei, 2021, 543 p. Paul Gabriel SANDU, Viața bună .

IMMANUEL KANT, Cercetare asupra evidenţei principiilor ... IMMANUEL KANT, Scrisoare către Marcus Herz, Konigsberg, ... OPINII DESPRE CĂRŢI.

MODELE DE SUPRIMARE A FENOMENULUI. SUBCULTURII ÎN MEDIUL PENITENCIAR. Tatiana MĂRGĂRINT. O piedică în resocializarea cu succes a deținuților este subcultura.

40. John Rawls, O teorie a dreptății (1971). 374. 41. Jean-Jacques Rousseau, Contractul social (1762). 42. Bertrand Russell, În căutarea fericirii (1930).

cercetători, şi observaţia că în limba ţigănească n-ar exista cuvântul ţigan sau ... paralel în limba ţigănească, dar cu semnificaţii precise: rrom pentru ...

ŞI CULTURĂ. -redactor şef la editura ,,Ştefan Lupaşcu” Iaşi, 2001 - 2003. - membru organizator al Conferinţei Internaţionale Ştefan Lupaşcu 2000.

cu necesitate, o expresie a fenomenului de personalitate multiplă. ... Personalitatea multiplă: disociere psihică sau tulburare de identitate?

Bergson însuşi o afirmă; căci o intuiţie nu poate să fie negativă; ... 8 H. Bergson, op. cit., „Îmi pare că intuiţia se comportă adesea ca demonul lui ...

1 авг. 2010 г. ... Telefon: 021.410.56.59; E-mail: [email protected] ... Una dintre caracteristicile de bază ale noii mass-media – radio, TV, şi filme.

toresc Roman se cAlauze*te de ideile lui Lenin-Stalin, inspirandu-se din ... cinilor fixate de stat de catre taranimea muncitoare sunt o vie expresie.

Însă totuși ce este femeia?Anne Rice afirma: „Femeile sunt al doilea mister al omenirii.” În opinia mea femeia înseamnă biruință, deoarece gloria.

2.2 Semnificaţia “morţii lui Dumnezeu” în filosofia lui Friedrich Nietzsche ... interpretările celebrului anunţ nietzscheean, Dumnezeu a murit.

Rene Descartes şi-a întemeiat filosofia pe principiul „veracitas Dei”: adevărul este ... Cele 4 reguli carteziene descris în “Discurs asupra metodei” sunt:.

paradoxul în contextul erorilor logice, deşi aici ne lovim de o altă dificultate: sunt ... studiate de ei sunt în exclusivitate erori de argumentare.

22 сент. 2018 г. ... Date despre program. 1.1 Instituţia de învăţământ superior. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 1.2 Facultatea.

EXPERIMENTUL DE GÂNDIRE1. ALEXIUS MEINONG. 1. (1853–1920). Abstract. The Thought Experiment. In this from German into Romanian translated.

5 сент. 2011 г. ... lucrările de logică ale timpului vor mai reprezenta o poziţie sau o ... [i.e. care presupunea acele probleme logice dezvoltate în tratate.

Aspecte sociale ale vulnerabilităţii familiilor monoparentale. Cazul judeţului Arad. 125 au condus la mutații în structura și funcțiile familiei, ...

Jean Vercoutter, Egiptul antic, București, 2002. 10. Miron Ciho, Faraonii Egiptului, Cluj-Napoca 2003. 11. Miron Ciho, Studii privind magia egipteană antică ...

8 дек. 2020 г. ... Nume / Prenume GHITTA OVIDIU AUGUSTIN. Adresa Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, România. Telefon 0741036353. Fax 0264-405326.

religiei. Mai profund şi explicit în analizele şi reflecţiile sale, Mircea Eliade susţine ... 12 Idem, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol.

Meditaţiile carteziene (Edmund Husserl) ... Meditaţii carteziene. ... 25) Leibniz, Gottfried W. Disertație metafizică., București: Humanitas, 1996.

(1) Facultatea de Istorie și Filosofie este o unitate funcţională care elaborează și gestionează programe de studii. (2) Facultatea cuprinde în structura sa ...

DESPRE SEMNIFICAŢIILE TERMENULUI ἀγαπη ÎN TEXTELE ... trăit de o persoană în relaţie cu o alta – şi iubire, care este expresia lingvistică.

2005 Doctor în Istorie, Universitatea 1 Decembrie, Alba Iulia ... XI/2016, XII-XIII/2018 Cluj-Napoca, Editura Muzeului Societății Ardelene, CNSIS B.

1 „Filosofia lui Hegel este o filosofie a negaţiei şi a negativităţii. ... pe care o are categoria negaţiei. ... naturi (negarea negaţiei).

meditaţie în primele trei din cele şase Meditaţii ale lui Descartes. Ipoteza susţinută ... Din acest motiv, în termenii regulii adevărului, eroarea se.

nemulţumirea manifestată de un număr din ce în ce mai mare de filosofi faţă de ... rol, este cea a accesului epistemic la obiectele abstracte (la lumea ...

Viaţa sa personală, de aprig lup singuratic, dedicată în întregime studiului şi cercetării, poziţia în care singur s-a pus programatic şi care consta, ...

au recurs la specialişti în filosofie pentru realizarea codurilor de etică ... natură morală o deţin în elaborarea şi funcţionarea acestor tipuri de coduri.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social- ... Ioan Alexandru Tofan). 17:40 Rădulescu D. Vlad Alexandru (Conf.

16 мая 2018 г. ... a problematicii răului, pe care Dionisie Areopagitul o trasează în capitolul IV din tratatul. „Despre numele divine”, are funcția de a ...

NOTĂ DE PREZENTARE. Disciplina Filosofie este prevăzută în planurile-cadru de învăŃământ pentru ciclul superior al liceului, la clasa a XII-a, ...

17 июл. 2019 г. ... În mrejele diavolului: pervertirea cuvântului și percepții ale sofismului. Sâmbătă,. 13 iulie. 11:00. PETRU DIMITRIU.

Capcana timpului. Eminescu în sanscrită. Tat tvam asi, realizatori G. Cojocariu şi Mircea Itu; 7. Capcana timpului. Amintiri din viitor.

informaţii sporadice despre stoicismul teoretic, despre logica şi fizica stoiciană”2 ... Fondatorul şcolii stoice este Zenon din Cition (o cetate grecească, ...

cititorii observă existenţa unei astfel de inadvertenţe, îi rugăm să ne sesizeze, pentru a corecta forma online a sintezelor de curs. dr. Antonio SANDU ...

21 янв. 2016 г. ... Anexa 1: Albrecht Dürer Cavalerul, moartea și diavolul…………………………………………….. 180. Anexa 2: Imaginea lui Santa Claus…………………………………………………………………….

FACULTATEA DE ISTORIE,. FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE. Provocarea FIFT pentru viitorii noștri studenți: - dacă vrei să cunoș trecutul pentru a înțelege.

17 июл. 2017 г. ... 15:00-19:00 Vizită la Muzeul Etnografic "Romulus Vuia", Cluj-Napoca. 19:00 Cina. • ZIUA 7 (30 iulie, Duminică). 9:00-10:00 Micul dejun.

29 дек. 2020 г. ... Lector universitar – Universitatea Babeș-Bolyai/Cluj-Napoca; Facultatea de Istorie și ... Master TRX Trainer | Black Rank.

Prin urmare, există o clasă de moduri valide într-o categorie de ... categorii silogistice sunt obținute relativ la principiul conservării extensiunii.

Problema fundamentală a filosofiei - raportul dintre gîndire şi existenţă, conştiinţă ... legilor raţiunii umane şi limitele ei.

Istoria medie a României. Formarea statelor medievale româneşti (sec. XII-XIV), Cluj Napoca, 1992, p. 149-160 (studiul lui C. Cihodaru), 184-197 (studiul.

Hyperion, Facultatea de Jurnalism şi Filologie, apoi Facultatea de. Filologie a aceleeaşi universităţi. -. 1996 - 2000: Lector la Institutul Naţional de ...

oameni şi de opere care au avut preocupări de filosofie politică sau care ... Filosofia politică este cuprinsă în schema de mai sus la rubrica „Teorie ...

Kogălniceanu 12-14, RO-400084 Cluj-Napoca, România. Tipul de activitate sau sectorul Cercetare: numismatică romană și epigrafie; armată romană; ...

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.