garaa

Altraasaawindiin sagalee danbalidha friiquwensi guddaa qabuun dalaga. Wanni tolfameef meeshaa garaa keessa laaluf. Karaa kanaan laalu kuni nama hin ...

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.