invataturi

Acatistul Maicii Domnului şi alte cărţi bisericeşti? ... despre părintele Arsenie Boca' - Editura. Agaton, 2004) ... apropierea Părintelui Arsenie, simţeai.

I.2 Iisus Hristos - întruparea celor trei sfaturi evanghelice. Învăţăturile Bisericii Ortodoxe arată că mântuirea obiectivă a fost realizată prin.

Cuvânt înainte. 7. Suferinţă, „detaşare” şi starea de Buddha. 8. Nu eşti corpul tău. 13. Pe scurt despre cele şase categorii de fiinţe neiluminate.

RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ A PĂRINTELUI. IEROMONAH ARSENIE BOCA. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi ...

frumoasele învăţături ale. Islamului. ]Română – Romanian – نيامور [. Compilat de: Majed S. Ar-Rassi.. Traducere: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER.

această carte pentru a fi de folos oricărui copil sau tânăr care doreşte să înţeleagă tainele credinţei ortodoxe strămoşeşti.

Viața Sfântului Simeon Noul Teolog scrisă de ucenicul și biograful său, Nichita. Stithatul este un produs al literaturii hagiografice bizantine, ...

SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL. Învăţături şi scrisori despre viaţa creştină. Traducere de: Elena Dulgheru şi Richard Sârbu. Tipărită cu binecuvântarea.

Problema Micului compendiu de logică al lui Dimitrie Cantemir. ... nele cărţii), identifică totuşi Micul compendiu cu cele 14 de pagini din.

avea un model în învăţătura Sfântului Ioan Gură de Aur. În acest sens, raportarea la viaţa şi opera Sfântului constituie o sursă inepuizabilă de bogăţie ...

sufletului este cuvântul Domnului, „dumnezeieştile învăţături” care izvorăsc cu îmbelşugare din Dumnezeieştile Scripturi şi Sfânta Tradiţie, unite strâns cu ...

Cartea de faţă prezintă învăţăturile preşedintelui Joseph Fielding. Smith, care a slujit în calitate ... Jucau jocuri, făceau plăcintă şi îngheţată, mergeau.

Dumnezeu să vă ajute să vă întăriţi cu putere în Duhul Său - căci trebuie să aveţi grijă de asta, şi să suferiţi, dacă nu aveţi rânduială.

Învăţături Duhovnicești culese din scrierile. Părintelui ILARION ARGATU. A Z. Culegere de citate cu trimiteri, expuse pe cuvinte tematice.

parabole şi învățături sufite / Djalal-ud-din Rūmi; trad. din lb. engleză: Walter Fotescu ... Dar Soarele din suflet n-apune în veci și nu cunoaște timpul.

ANATEMATIZAT DE TOATE CELE 7 SFINTE SINOADE. ECUMENICE. “Unii ar spune că au avut folos din scrierile Părintelui Arsenie Boca fiindcă este un mare combatant ...

Cuvinte şi învăţături / Sfântul Isaac Sirul. trad. din lb. greacă de Macarie Ieromonahul,. Isaac Shimonahul şi Iosif Ieromonahul.

Învăţături ale călugărului Mihai Neamţu: ... calea spre fericire / Mihai Neamţu. ... spiritiste şi de ghicire a viitorului în cărţi, ceaşcă de cafea etc.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.