legea 1 din 2000

postul de muzeograf IA din 13.12.2017. - Legea 182/2000 - Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Legea 311/2003 - Legea muzeelor si ...

Art. 1. – (1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naional – Seciunea a III-a – zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integrantă ...

MAJORARE INDEMNIZAŢII LEGEA NR. 189/2000. Prin Legea nr. 143/2014 publicată în Monitorul Oficial din data de 24 octombrie s-au majorat indemnizațiile ...

Depunerea cererii de chemare în instanţa de contencios administrativ ... În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:.

Subsemnatul(a). , cetatean(a) roman(a)nascut(a) la data de. in localitatea. , județ (sector). fiul (fiica) lui. și al (a),. , domiciliat(a) in România, ...

11 окт. 2019 г. ... vigoare a acestei legi, sau să primească terenuri pe alte amplasamente, ... și centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se vor.

(3) Colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti poate aproba, la cerere, reducerea perioadei de stagiu la un an pentru executorii.

13 июл. 2018 г. ... Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au ... şi 151 din Constituţia României, republicată, şi prezentei legi.

CERERE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI PREVAZUTE DE. LEGEA NR. 189//2000. Nr.______ din ______. Catre. CASA JUDETEANA DE PENSII ...

Lege nr. 143 din 2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. (actualizata pana la data de 5 decembrie 2011*).

13 июл. 2000 г. ... (2) ale art.46 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8 мая 2019 г. ... ART. 1. În România suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum.

28 апр. 2000 г. ... În tot cuprinsul Legii educaţiei fizice şi sportului nr. ... (2) În sensul prezentei legi, prin educaţie fizică şi sport se înţelege toate ...

9 дек. 2008 г. ... (4) In sensul prezentei legi, prin protejarea patrimoniului cultural ... (1) Patrimoniul cultural national mobil este alcatuit din bunuri cu ...

-livrete militare sau adeverinte eliberate de U.M. 02405 Pitesti, ... adeverinte eliberate de Arhivele Nationale Romane sau de directiile judetene ale ...

19 дек. 2020 г. ... reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată, în prezenţa unei. Legea 143/2000 ...

25 мая 2020 г. ... LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. (la data 09-feb-2006 a se vedea recurs in ...

25 февр. 2022 г. ... agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate. ... 3. publicarea locurilor de muncă şi a condiţiilor de ocupare a acestora; ...

5 мар. 2019 г. ... a) preţ de vânzare - preţul final pentru o unitate sau o ... Diferite sortimente de ciment, var, ipsos, balast, beton, mortar, nisip.

Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate în ...

Ensimmäisen ja toisen työjakson välissä oleva 30 minuutin tauko on ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan. Toisen ja kolmannen työjakson välissä oleva. 20 ...

condiții optime un timp indelungat. 2. CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA ... expandat temperatura apei din rezervor se menţine constant în timp îndelungat,.

Act de bază. #B: Legea nr. 78/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000. Acte modificatoare. #M13: Legea nr.

(1^1) Constituie contravenţie hărţuirea morală la locul de muncă săvârşită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnităţii unui alt angajat, ...

129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. ... prezenta ordonanţă, după caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept.

129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. ... 2017 [60 de zile de la publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 (#M1)].

viaţa publică şi de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice; d) drepturile civile, în special: ... acesteia nu intră sub incidenţa legii penale.

19 сент. 2018 г. ... Formarea profesională a adulţilor, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de ...

(2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi. •. Act identitate original si copie. •. Adeverinta eliberata de ANVR.

✓ accreditation of the SAPARD Agency (Agency for Agricultural. Markets and Rural Development) for the management of funds for all basic SAPARD measures (with ...

Legea privind performanta energetica a cladirilor, legea nr 372/2005, publicata in M.Of. partea I nr ... Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:.

documentelor in conditiile prevederilor prezentei legi. ... precum si masurile dispuse in vederea arhivarii documentelor create sau detinute de acestia.

123/2012, publicata in ... 123/2012. Legea 127/2014. ✓ Legea 127/2014 pentru modificarea si ... 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.

1/2011 - Legea educaţiei naţionale. • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind Asigurarea. Calităţii Educaţiei, articolele 11,12.

c) preia de la creatorii si detinatorii de arhiva documentele care fac parte din ... judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, in functie de creatorii la ...

Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă ...... 15. CAPITOLUL I. Dispoziții generale .

131 din Legea 85/2006: În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta Lege, dacă se constată ca nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea ...

46/2003. Legea drepturilor pacientului. Capitolul 1 - Dispozitii generale. Art. 1. In sensul prezentei legi: a)prin pacient se intelege persoana sanatoasa ...

(2)Absolvenţilor de liceu fără diplomă de bacalaureat li se eliberează, la cerere, certificat de absolvire şi copie de pe foaia matricolă.

24 июл. 2007 г. ... Art. 2. - Practicantul este elevul sau studentul care desfasoara activitati practice pentru consolidarea cunostintelor teoretice si pentru ...

Legea nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice. 52. - O.G nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri ...

EXTRAS DIN LEGEA EDUCATIEI NATIONALE, LEGEA 1/2011. „ Art.234. - (1) Incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica.

15 янв. 2008 г. ... Legea nr. 9/2008 ( LEGEA MARINESCU) pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor.

Legea locuintei. CAPITOLUL I - Dispozitii generale. CAPITOLUL II - Dezvoltarea constructiei de locuinte. CAPITOLUL lll - Inchirierea locuintelor.

26 авг. 2002 г. ... 82/1991 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,. Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000. CAPITOLUL I: Dispozitii generale.

195/2001). Legea voluntariatului. Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 206 din 24 aprilie 2001. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Iluminarea suprafeţei, E, se defineşte prin relaţia: II. PREZENTARE. TEORETICĂ ... Legea lui Lambert: iluminarea este direct proporţională cu cosinusul.

31 дек. 2018 г. ... Se constată că Legea zilierilor nu a fost adoptată în interesul zilierilor și, în esență, nu oferă acestor categorii de muncitori niciun fel ...

În reacțiile chimice se respectă legea conservării numărului de atomi și legea conservării masei. Cele două legi au fostdescoperite de către M.V. Lomonosov ...

abandon la autoritatea vamala. 15B. Art. 2. -. (1) Prezenta lege nu se aplica marfurilor care sunt obiect al dreptului de.

14 мая 2020 г. ... 3.2 Membru- Psihoterapeut Psihoterapie Pozitiva în Supervizare - Asociatia de Psihoterapie Pozitiva. 3.3 Membru Sindicatul ,,Cetate” ...

2. Instructions for Business Registration Application (NJ-REG)… ... Businesses may register online or may submit form NJ-REG and if applicable,.

M.L.P.T.L., în conformitate cu [1], pentru efectuarea expertizelor energetice pentru clădiri şi pentru elaborarea certificatului energetic al.

Legea asigura maxima transparenta activitatilor miniere si concurenta ... 10. dezvoltare - ansamblul lucrarilor care constau in realizarea minelor si ...

Pentru mai multe infor- mații despre proiect și/ sau aria naturală protejată. ROSCI0295 Dealurile. Clujului Est, accesează site-ul www.lepidoptera.ro.

30 июл. 2012 г. ... Alopochen aegyptiacus - Gâsca de Nil (Gâsca de Egipt). - Tadorna ferruginea - Călifarul roşu. - Tadorna cana. - Călifarul sud-african.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34*) din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice. Publicată în M.Of. Nr. 16/10.01.2007.

21 февр. 2022 г. ... RSP-2000-12. RSP-2000-24. MODEL. DC VOLTAGE. RATED CURRENT. CURRENT RANGE. RATED POWER. OUTPUT. VOLTAGE ADJ. RANGE. LINE REGULATION.

7 июн. 2019 г. ... HUAWEI P30 Series. COBALHO MECIES ... Huawei P30 Pro. 79990. 6665 x 12 mec. 1665 x 12 mec. 4999 x 12 mec. SAMSUNG ... M17 Black. (нін 81739).

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.