legea invatamantului actualizata

(2)Absolvenţilor de liceu fără diplomă de bacalaureat li se eliberează, la cerere, certificat de absolvire şi copie de pe foaia matricolă.

LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*actualizata*) serviciului de salubrizare a localitatilor. (actualizata pana la data de 6 noiembrie 2008*).

(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice. (2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, ...

Legea Locuinţei. Nr. 114 din 11 octombrie 1996. (republicare). Regelementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinelor are la ...

30 июл. 2004 г. ... LEGE privind dreptul de autor şi drepturile conexe ... Recunoaşterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază şi nu exclude ...

8 февр. 2021 г. ... Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a ...

6 июл. 2021 г. ... capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 24/2017 ... regenerabile acreditate până la 31 decembrie 2016 care includ ...

19 июл. 2007 г. ... privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor ... înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie, şi anume: creşe, ...

LEGEA. Nr. 50/1991*) privind autorizarea executării lucrărilor de construc ii. CAPITOLUL I ... Lege 50 29-07-1991 Parlamentul.

(1) Prin alesi locali, in sensul prezentei legi, se intelege consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului ...

Legea 319 din 2006 actualizata https://www.iprotectiamuncii.ro/legislatie-protectia-muncii/legea-319-2006. 2/20 c) alti participanti la procesul de munca ...

Legea contabilitatii actualizata 2011. Legea nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial nr.454 din 18.06.2008, modificata si actualizata cu. OUG 37/2011.

135 din 15.07.2010. (actualizata 07.02.2014) privind Codul de procedură penală. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Partea Partea. GENERALĂ.

LEGEA nr. 213 din 17 noiembrie 1998, actualizată, ... atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de.

14 дек. 2010 г. ... ART. 1. (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi ...

ART. 1. (1) Prezenta lege reglementează finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi controlul finanţării activităţii ...

ANEXA 1 la Legea 50/1991 republicată şi actualizată. CONŢINUTUL - CADRU al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de ...

95 din 14 aprilie 2006, republicată, actualizată, ... 45 din 8 martie 2019; ... În sensul prezentei legi, prin autorităţi ale sistemului de sănătate publică ...

82/1991 a contabilitatii, Actualizata 2014. CAPITOLUL I: Dispozitii generale. Articolul 1. (1)Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, ...

230 din 7 iunie 2006, actualizată, a serviciului de iluminat public. Cu modificările şi completările ulterioare aduse de: - Legea nr. 51 din 8 martie 2006;.

(5) Organizarea şi conţinutul învăţământului preuniversitar nu pot fi structurate după ... (1) Sistemul de învăţământ preuniversitar are caracter deschis.

25 июн. 2003 г. ... Aceasta este forma actualizata pana la data de 25 iunie 2003, cu ... completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;. - LEGEA nr. 151/1999;.

18 февр. 2014 г. ... LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**repub. Legea societăţilor****). EMITENT: PARLAMENTUL. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1066.

CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii ... constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta - la cladiri de locuit individuale cu ...

8 сент. 2015 г. ... LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal. EMITENT: PARLAMENTUL. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 ...

62/2011, Actualizata 2017, a dialogului social - REPUBLICARE. Actualizata prin: Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.

Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind. Statutul functionarilor publici (publicata in M.Of. 554 ...

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcii, publicată în Monitorul Oficial al României,.

regula valorii actualizate nete în evalua- ... rt = rata de actualizare, respectiv costul ... de numerar într-o rată unică şi se pretează.

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi. •. Act identitate original si copie. •. Adeverinta eliberata de ANVR.

Legea privind performanta energetica a cladirilor, legea nr 372/2005, publicata in M.Of. partea I nr ... Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:.

c) preia de la creatorii si detinatorii de arhiva documentele care fac parte din ... judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, in functie de creatorii la ...

123/2012, publicata in ... 123/2012. Legea 127/2014. ✓ Legea 127/2014 pentru modificarea si ... 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.

1/2011 - Legea educaţiei naţionale. • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind Asigurarea. Calităţii Educaţiei, articolele 11,12.

documentelor in conditiile prevederilor prezentei legi. ... precum si masurile dispuse in vederea arhivarii documentelor create sau detinute de acestia.

131 din Legea 85/2006: În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta Lege, dacă se constată ca nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea ...

Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă ...... 15. CAPITOLUL I. Dispoziții generale .

46/2003. Legea drepturilor pacientului. Capitolul 1 - Dispozitii generale. Art. 1. In sensul prezentei legi: a)prin pacient se intelege persoana sanatoasa ...

24 июл. 2007 г. ... Art. 2. - Practicantul este elevul sau studentul care desfasoara activitati practice pentru consolidarea cunostintelor teoretice si pentru ...

Legea nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice. 52. - O.G nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri ...

EXTRAS DIN LEGEA EDUCATIEI NATIONALE, LEGEA 1/2011. „ Art.234. - (1) Incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica.

Legea locuintei. CAPITOLUL I - Dispozitii generale. CAPITOLUL II - Dezvoltarea constructiei de locuinte. CAPITOLUL lll - Inchirierea locuintelor.

195/2001). Legea voluntariatului. Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 206 din 24 aprilie 2001. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

postul de muzeograf IA din 13.12.2017. - Legea 182/2000 - Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Legea 311/2003 - Legea muzeelor si ...

26 авг. 2002 г. ... 82/1991 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,. Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000. CAPITOLUL I: Dispozitii generale.

15 янв. 2008 г. ... Legea nr. 9/2008 ( LEGEA MARINESCU) pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor.

31 дек. 2018 г. ... Se constată că Legea zilierilor nu a fost adoptată în interesul zilierilor și, în esență, nu oferă acestor categorii de muncitori niciun fel ...

Iluminarea suprafeţei, E, se defineşte prin relaţia: II. PREZENTARE. TEORETICĂ ... Legea lui Lambert: iluminarea este direct proporţională cu cosinusul.

În reacțiile chimice se respectă legea conservării numărului de atomi și legea conservării masei. Cele două legi au fostdescoperite de către M.V. Lomonosov ...

26/2000 din 30/01/2000. Versiune actualizata la data de 28/07/2005 ... O.G. nr. 37/2003. - Legea nr. 246/2005. În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin.

17 июн. 2009 г. ... elevii proveniti din I de gimnaziu şi I de liceu vor urma cursurile ... Mai concret, obiectele de studiu ale fiecarei clase de Gimnaziu.

ISTORIA INVATAMANTULUI. IN TARA SI IN STRAINATATE. (1780 1830). DE. N. IORGA. Membru corespondent al Academiei Romano! qedirga dela 9 _Tank 1906.

sarcini școlare. m Vor pătrunde, entuziasmați, într-o lume fascinantă a liniilor, a semnelor misterioase și a nuanțelor. COLECȚIA PRIMA MEA CARTE DE COLORAT.

29 мар. 2017 г. ... Obiectivele generale urmărite la disciplina educaţie fizică şi sport sunt: 1. Proiectarea, planificarea şi organizarea activităţii pe baza ...

www.medicode.ro. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizata*) privind achizitiile publice. (actualizata pana la data de 22 noiembrie 2016*). EMITENT.

referitoare la situația curentă a Regiei Autonome „Monitorul Oficial" cât și la ... Regia Autonomă „Monitorul Oficial" este persoană juridică română care.

neoprotestanți folosesc Biblia în versiunea lui Dumitru Cornilescu. ... care părul s-a albit și prezintă o urmă de rană deschisă, 11atunci pe acea zonă.

www.medicode.ro. LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 (*actualizata*) privind achizitiile sectoriale. (actualizata pana la data de 11 ianuarie 2017*). EMITENT.

LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 (*actualizată*) privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul ...

26 янв. 2017 г. ... (2)Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ... (5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/ ...

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.