programa bac 2018 romana profil real

Llnul dintre moiiaele pentru care nu existd tncd zsaccinuri pentru feb-a P*",,tr:f. Ebola este qiretenia bolilor transfrontaliere.

Bacalaureat 201 B ... Sinteze, eseuri, 110 teste, sugestii de rezolvare. Editura Paralela 45 ... Registre lingvistice (variante ale limbii rom6ne) - DSP.

același motiv dintr-un alt poem, de alt autor. Se va accepta un text coerent, în care a fost explicat motivul singurătăţii în această poezie şi raportat la.

20 апр. 2018 г. ... apa-n piuă, a bate palma, a bate monedă, a bate câmpii, a-și bate capul, cât ai bate din palme, a bate drumurile, a bate țurca,.

TEZĂ BIOLOGIE CLASA a XI-a NR.1--PROFIL REAL-SEM.2. SUBIECTUL I/30puncte. 1. Numiți două oase ale membrului superior; asociați fiecărui os segmentul ...

Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Romeo, ... din același roman, Ionuț Jder din trilogia Frații Jderi,.

Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Filip Skawronski, ... Enigma Otiliei de George Călinescu, Apostol Bologa din.

unde este măsura unghiului format de tangenta la graficul funcției în punctul de abscisă cu direcția pozitivă a ... Determinarea abscisei punctului de.

2 puncte pentru semnificațiile raportării la un alt ... semnificaţia unei figuri de ... subliniată şi relaţia acesteia cu titlul poeziei.

Nici sceptru greu de aur — nu,. Iubire, dar şi fără ele. Tu eşti stăpâna lumii, tu. Nu ai în limba ta cuvinte. Care-ar putea striga porunci,.

ARATUL PE HÂRTIE ... arându-se de-a surda pe hârtie. ... evidentă, şi totuşi, adăugase, nu se putea căsători decât cu femeia pe care o va şti nu numai.

PLAN-CADRU DE ÎNVĂ ĂMÂNT - CLASA a-XI-a. LICEU TEORETIC, PROFIL REAL. Specializarea ŞTIINE ALE NATURII. BILINGV ROMÂNĂ-ENGLEZĂ. Aria curriculară. Număr ore.

sinonim contextual pentru următoarele cuvinte din poezie: ... interpretarea semnificaţiei contextuale, prin ... semnificaţii, dar nu se interpretează.

Scoala. Str. Nicolae Iorga nr. 21. Sector 1, 010433 Bucuresti ... Ciclul liceal al institutiei de invatamant IOANID este autorizat incepand cu anul scolar ...

Comentează, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în ... soacra sa, Flori Gavrilă, cadru didactic universitar la Cluj.

ceasul, cu ceasurile, ceasul al doisprezecelea, ceasul morții, a merge ca ceasul, a face un ceas bun până..., ceas bun, ceas rău etc. 1+1+1+1.

Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă; ... sunt rescrise trei citate din text, însoţite de ... Câte 2 puncte pentru fiecare citat comentat:.

Bologa: Iosif Blaga din Hronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga, Iosif Sima din romanul Enigma Otiliei de George Călinescu,.

Arăta îmbujorat şi foarte încîntat de ceva. – Luchi, zise el în hol, cu o expresie fericită, îmi faci o cafea? Cu năut cît mai puţin? Şi.

Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a lui Teodor Novleanu, în baza fragmentului dat: ... Veneau uneori amândouă să-l ia de la Tribunal.

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2020. Eșantion. Test 1. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 9 puncte. Răspunsul lipseşte-L;.

AN ŞCOLAR 2011-2012. 1. LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”. STR. R.S. CAMPINIU NR. 4-6. 810003 – BRĂILA. 0239/614307 http://www.ltnibr.ro. CLASA a X-a A.

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2022. Eșantion. Test 2. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 6 puncte. Răspunsul lipseşte-L;.

nou vrăjmaș, iar Traian însuși, fără să lase ... Suport din sursă: domnia lui Vasile Lupu ... Apreciază rolul lui Vasile Lupu în istoria românilor.

Următoarea configurație electronică corespunde unui element din gr. a IV-a ... Numărul de straturi electronice complet ocupate la elementul Mo cu Z=42 este:.

enunţ cu fiecare sintagmă. Se va accepta orice enunţ logic, coerent, incluzând integral sintagma dată. 2+2. Câte 2 puncte pentru fiecare enunţ logic,.

enunţ cu fiecare sintagmă. Se va accepta orice enunţ logic, coerent, incluzând integral sintagma dată: străvechile porunci; urme dulci.

semnificaţie, dar nu se referă la text). 6. Formulează 2 argumente plauzibile ... Titlul simbolizează dăinuirea în eternitate a ... de compunere. 1+1+1+1.

Explică termenul colonizare. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;. 1 p. ... pe litoralul Mării Negre asupra evoluției civilizației geto-dacice.

atitudinii cumnatei Laura faţă de avocat. ... autor, Alexandru Șandru din romanul Trei dinți din față de Marin Sorescu etc. REDACTARE (24 de puncte).

Festivalul “Joc și cânt la Breaza”. Tulburări psihice ... Seria “Furios și Iute”. Sistemul Solar ... TEME ATESTAT INFORMATICA SESIUNEA MAI 2019.

BAREM 1, PROFIL REAL, februarie 2021 ... a apune - a-și pierde întreaga strălucire, putere, ... Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8-9 greşeli.

Teză semestrială la informatica ... 2. Scrieţi A (adevărat ) sau F (fals) în dependenţă de faptul dacă este sau ... 32-30 29-27 26-24 23-19 18-15 14-10 9-7.

Explică termenul imperiu. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; ... promovată de marile imperii antice față ... construiește o explicație corectă, pertinentă.

10 дек. 2018 г. ... Bogdan din Loreley de Ionel Teodoreanu, Grig din. Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Șandru din. Trei dinți din față de Marin Sorescu etc ...

raport cu afirmația lui ... Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului ... Bogdan din Loreley de Ionel Teodoreanu, Grig din.

A greşi e omeneşte, a ierta este divin. Se va accepta un eseu în care: • Se formulează mesajul global al poeziei (stări ale eului liric; figuri de stil; ...

Interpretarea semnificaţiei contextuale, prin ... constituit metafora, ce semnificaţie are); ... ale eului liric; figuri de stil; motive literare);.

pămîntul, a face o gaură în cer, ca de la cer la pămînt, parcă a picat cerul pe (cineva), a-i cădea. (cuiva) cerul în cap etc. 1+1+1+1.

inimă. Se vor accepta enunţuri formulate logic şi coerent, incluzând sensurile figurate ... 1 punct pentru relevarea semnificaţiei, ca simbol în general;.

b. tensiunea din fir în momentul considerat la punctul a; c. înălțimea maximă la care se va ridica corpul format prin ciocnirea plastică a corpurilor, ...

MATEMATICĂ - PROGRAMA 2. Filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii: 3 ore / săpt. (TC + CD). Filiera tehnologică, toate calificările ...

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2020. Test 2. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 9 puncte. Răspunsul lipseşte-L;.

să mergi frumos prin viaţă. ✓ Deşi poemul este dedicată ambilor fii, verbul este la singular: prin această sinecdocă se subliniază faptul că nu există vreo ...

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2021. Test 1. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 8 puncte. Răspunsul lipseşte-L;. Răspuns incorect - 0 puncte.

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2021. Test 2. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 8 puncte. Răspunsul lipseşte-L;.

(instruire în limba română). Componenta. Disciplina. Profil real. X. XI XII. A. Componenta invariabilă. 1. Limba şi literatura română.

Test matematică. Clasa a X- a profil real, știinţe ale naturii. 21 august 2019. (1p) 1. Calculaţi partea întreagă a numărului = 1 −. 1. 3.

4. Informatica. 2. 2 2. B. Extensii. 1. Matematica. 2. 2 2. 2. Tehnologii informaționale. 1. 1 1. C. Discipline specific profilului. 1. Fizica.

marilor descoperiri geografice. Răspuns posibil: Expansiunea europeană pe alte continente...; etc. Suport din sursă: Navele comerciale erau.

FILIERA TEORETICĂ - PROFIL UMANIST. Specializarea: FILOLOGIE /13 locuri. FILIERA TEHNOLOGICĂ - PROFIL SERVICII. Specializarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ...

7 июн. 2016 г. ... bunătate şi argumentează-ţi, într-un ... 2 puncte pentru (1) enunţul argumentativ ... argumentarea nu face trimitere la text sau dacă.

Ion CreangS, Povestea lui Harap-Alb - DS ...................68 ... Ion Barbu, Riga Crypto Si lapona Enigel * DS. ... Ion Pillat, Aci sosi pe vremuri - DS .

1 мая 2018 г. ... transmisii de date, voce, radio şi comunicaţii video din România; ... Serviciul DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial): televiziune ...

vederea relaxării ritmului de lucru, în special la clasa I, şi a realizării individualizării ... completarea de enunţuri în legătură cu un text citit;.

2020-2021. PROGRAMA pentru. EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a. DISCIPLINA. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. Bucureşti, 2021. Programa pentru ...

Narativul în texte multimodale (text și imagine – banda desenată). • Textul descriptiv (literar/nonliterar). • Textul explicativ (aplicativ).

determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi a ... texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare,.

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂN - Clasele a III-a –a IV-a. ALTERNATIVA EDUCA IONAL WALDORF. 2. NOT DE PREZENTARE. Disciplina Limba și literatura român se înscrie ...

Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a ... Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.