recapitulare matematica clasa 3

Calculaţi : 0,34 + 1,2 ∙ 5 – 1,206 = 2. Efectuaţi : 3 ∙ [ 0,5 ∙ 2 + ( 6,25 : 0,25 – 4 ) : 3 ] = 3. Aflaţi media aritmetică a numerelor : 3,9 ; 5,04 şi 3 ...

Recapitulare pentru TEZĂ LA MATEMATICĂ – clasa a X-a, semestrul I. MULŢIMI DE NUMERE ... 10. Determinaţi x,y∈ pentru care (. ) ...

Inmultirea a două numere de o cifră (tabla inmulţirii) ... Inmultirea unui număr natural de două cifre cu un număr de o cifră .... 4. Inmulțirea unui număr ...

Formarea, citirea, scrierea numerelor naturale 0 - 1 000 000. ... 1. Inmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000. ... dicționare de engleză.

Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifre romane. 5. Recapitulare.. .. ......... III. ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE IN CONCENTRUL. 0 - 10 000.

II. Subiecte. Scrieţi răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare. ... Sepecializarea matematică-informatică. Clasa a XI-a. Semestrul I. 8. 9.

MATERIALE CLASA A VII-A C. Algebră – Recapitulare ... Teorema lui Pitagora: auxiliar pag 98 ex 3a,e,f , 4 a,d, 7a, 8a ,9a , 10 – 21, 28, 29, 31.

MATERIALE CLASA A VI-A C. Săptămâna I ... Tema 2 - probleme care se rezolvă cu ecuații - se lucrează problemele din auxiliar. Page 3. Geometrie.

Modul conjuctiv. Modul participiu. Modul condiţional-optativ. Modul supin. Modul imperativ. Modul gerunziu. 1. MODUL INDICATIV a. Timpul imperfect.

Înmulţirea cu un număr de două cifre cu trecere peste ordin ... 3) La răsturnatul numărului 5 623 adaugă dublul numărului 1 322. 4) Din triplul numărului ...

d) diferenţa dintre pătratul lui 15 şi cubul lui 6; e) pătratul cubului lui 2. ... b) Dintre numerele 36 şi 149 este pătrat perfect numărul .

RECAPITULARE FINALĂ - Clasa I. GRUPURILE DE LITERE: ghe/ghi, ge/gi, che/chi, ce/ci. O întâmplare. 1. Citește textul și subliniază cuvintele ce conțin grupul ...

UNITATEA I. COMUNICARE ORALĂ - Salutul, prezentarea, formularea unei rugăminți; CITIRE/LECTURĂ: Cartea. – coperte, pagină, text, ilustrații; ...

Unde se întâmplă? Ideile principale. 1. Imaginarul devine realitate. 4. Tărâmul fermecat unde totul este posibil. –. FIȘE de RECAPITULARE și EVALUARE FINALĂ ...

Un romb are aria 48 cm² şi o diagonală 12 cm. Calculaţi: a) Înălţimea rombului; b) Perimetrul rombului. 5. Comparaţi numerele.

Era o veveriţă care aduna grăbită alune și ghinde. ... Grupa formată numai din obiecte de îmbrăcăminte care au prețuri mai mici de 300 lei.

S.C „Clasa 9„, are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor la prețul de vânzare cu amănuntul. ... Dispoziția de încasare/plată. DISPOZIȚIE DE …

câte ceva interesant despre animalele din Cartea Junglei, de Rudyard Kipling. ... Rudyard Kipling este autorul Cărţii Junglei.

reacție de ……………………… IV. Stabiliţi corespondenţa dintre elementele celor două coloane: A (formule chimice) și B. (denumiri uzuale).

Transcrie din textul dat cuvintele care conţin grupuri vocalice/ fenomene fonetice (diftong, triftong, hiat). 2. Precizează numărul de litere şi de sunete ...

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20. – clasa clasa a III-a – ... 3. Într-un clasor Andrei a completat 20 de pagini cu câte 9 timbre pe pagină, 8 pagini.

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20. – clasa clasa a IV-a – ... Numește corpurile geometrice de mai jos. ... Pe masă se află o cutie cu corpuri geometrice.

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 22. – clasa clasa I –. 1. Pe o stradă sunt 15 case. Dacă prima casă are numărul. 30. Ce număr are ultima casă de pe stradă?

programa disciplinei Matematică pentru clasa a IV-a continuă şi accentuează schimbări enunţate ... compunerea de probleme pornind de la exerciţii şi invers;.

roTeste, probleme, exercitii matematica clasa a V-aEditura Intuitext | Editura ... ieiCaiete auxiliare, teste si culegeri de exercitii si Carti de suflet ...

Exemple. - Metoda inducției matematice; utilizarea metodei în: - demonstrarea unor egalități ... Binomul lui Newton. Termenul general. Proprietăți.

I Împărțirea numerelor naturale folosind scăderea repetată... Legătura dintre înmulțire și împărțire (Electricitatea) împărţirea la 2 şi la 3.

68. Alexandra citeşte o carte. Luni citeşte din carte, marți citeşte din ce i-a mai rămas şi aşa mai departe, până vineri când schimbă regula, citind câte o ...

19 февр. 2015 г. ... efectuării operațiilor și încercuiește litera corespunzătoare. 1 p. 4. 3 p. 1 x 0. 0 : 1. 0 × 1. Identifică exercițiile cu răspunsul 0.

V. METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR. - Metoda reducerii la unitate. - Metoda comparației. - Metoda figurativă. - Metoda mersului invers.

Acest manual se aplică ºi la clasa a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională. El este conceput pe ...

Lege de compoziţie internă (operaţie algebrică), parte stabilă, tabla operaţiei. 1.1. Proprietăţi ale legilor de compoziţie internă. 1.2. Evaluare sumativă.

Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Amplificarea. Simplificarea ..................... 73. 1.1 1. Operatii cu rapoarte de numere reale ...

banda colorată reprezintă un întreg ... Așază cele 10 broscuțe câte două pe un nufăr. Câți nuferi sunt? ... sub formă de fracţie ce ai colorat cu albastru.

24.06.2021 · Evaluarea Nationala - Teste rezolvate de matematica pentru clasa ... Click aici ca sa vedeti Baremul de corectare pentru proba de Matematica …

11 Daţi trei exemple de numere naturale care sunt atât pătrate perfecte, cât şi cuburi ... mulțimea numerelor iraționale, obținem mulțimea numerelor reale, ...

13 февр. 2006 г. ... Matematică – clasa a XI-a, ciclul superior al liceului: filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-.

FIȘE DE LUCRU. Clasa a III-a ... Fișa 2. Test de evaluare inițială (2). ... Identificarea operațiilor de înmulțire, când unul din factori este 2 sau 3;.

Primitive uzuale. Noţiuni utile şi Metode de integrare. Orice funcţie continuă admite primitive. Ecuaţia tangentei în punctul P(x0,y0).

Numere complexe ........ 260. 9. Rezolvarea în С a ecuațiilor de gradul al doilea cu coeficienți reali ...... 10. Numere complexe sub formă trigonometrică .

Inversiunile unei permutări….... Capitolul 2. ... Asimptote la graficul unei funcții reale. ... Semnul unei funcții continue pe un interval de numere reale.

Valoarea unui raport nu se schimbd dac6 inmultim sau implrlim ambii ... Titlul unui aliaj este raportul dintre masa metalului prefros gi masa aliajului.

Caiet de vacanță : clasa a IV-a : Matematică /. Elena Ibric, Alina Chirețu. - Bucureşti : Erc Press, 2007. ISBN (13) 978-973-706-865-1. I. Chirețu, Alina.

MATEMATICĂ CLASA a III-a. UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU MĂSURAT LUNGIMEA. METRUL. SUBMULTIPLII ȘI MULTIPLII METRULUI. FIȘĂ DE LUCRU. PROF. ÎNV.

Clasa a XI-a. - pentru pregătirea la clasă și bacalaureat -. Cartea Românească. EDUCATIONAL. Iași - 2019 ... Semnul (signatura) unei permutări .. 16.

pentru clasele a IX-a şi a X-a – ani finali pentru educaţia de bază. Studiul matematicii în ciclul inferior al liceului urmăreşte să contribuie la formarea ...

Cardinalul unei mulțimi finite este numărul elementelor mulțimii. Cardinalul mulțimii finite M. Reeste un număr natural care se notează card M. Observație.

EXEMPLE REZOLVATE. EXERCIŢII ŞI PROBLEME ... Inversiunile unei permutări. Transpoziții ... Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare.

rezolvarea de exerciții cu operațiile cunoscute, respectând ordinea efectuării operațiilor și semnificația parantezelor (numai paranteze rotunde);.

pentru pregătirea la clasă şi bacalaureat - ... Teste de evaluare iniţială ... Funcţia de gradul al doilea. 9. Evaluare sumativă. Test de autoevaluare.

Capitolul I. PUTERI ȘI RADICALI ... Teste de evaluare ........ Capitolul II. ... 7. Ecuații logaritmice. Sisteme de ecuații logaritmice. Breviar de teorie.

GHEORGHE IACOVIȚĂ. MATEMATICĂ. Clasa a VII-a. TESTE. FIŞE DE LUCRU. MODELE DE TEZE. Partea a II-a art educațional. Page 2. Page 3. CUPRINS. FIȘE DE LUCRU .

Colegiul Național. ”Gheorghe Șincai”. Rezultate simulare bacalaureat - clasa a XI-a E real- matematica-informatica. Nr. crt. Nume si prenume. Proba_E(a).

a XI-a (şi nu numai), o colecţie de probleme şi exerciţii utile. ... Compunerea (înmulţirea) a două permutări: se foloseşte compunerea funcţiilor,.

Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în concentrul 0. – 10 000, respective 0-100; ... rezolvarea de împărțiri folosind tabla înmulţirii;.

Scrieti cu litere numerele: a) 12006023; b) 204509; c) 10078. 3 puncte. 3. Determinati câte cifre se utilizează pentru scrierea numerelor cuprinse intre 125 ...

Domn profesor,examenul de anul acesta va arata precum modelul propus de minister?Am analizat culegerea de Evaluare Nationala 2021-Editura Paralela45 si ,dupa ...

... Manual de matematică, clasa a VI-a, Editura Petrion, 2004. Ș. Smărăndoiu, M. Perianu, D. Savulescu, Clubul matematicienilor, Editura Art, 2016.

baloane mari albe. 1 432 roşii. 2516 baloane mici albe rosii. 1593 2964 . Câte baloane mari s-au produs? • Câte baloane roșii s-au produs?

Utilizarea proprietăților adunării numerelor naturale. ... Rezultatul adunării a două numere se numește sumă, iar numerele care se adună se numesc.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.