stiri caras severin

Inspectoratului Şcolar Județean Caraș-Severin din data de 22.06.2017;. În temeiul: ▻ Art. 95 alin. ... e-mail: [email protected] www.isjes.ro.

14 дек. 2021 г. ... ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANA ... 1)Scrisoare de intentie privind ocuparea funcției de director/director adjunct vacante.

(2)Centrul de concurs: Liceul Teoretic „Traian Vuia" Reşiţa - Boboescu Cornel, membru. ... Colegiul National Traian Lalescu Reşiţa. 43 Roșescu Angela.

Învățător/Institutor pentru învățământul primar/Profesor ... Grădinița cu Program Prelungit. Nr. 2 Caransebeș ... Definitivat 2018. Învăţător/Educator.

23 мая 2016 г. ... CARAŞ-SEVERIN, MUNICIPIUL. REŞIğA. 2. MUNICIPIUL REŞIğA. 1. ܇coala Gimnazială nr. 5 ... CARAŞ-SEVERIN, PĂLTINIŞ. 580. Comuna PĂLTINIŞ.

JUDET. FIRMA. NR_ORDINE_RC. CUI. SEDIU_SOCIAL. STARE_FIRMA. 101 Caraș-Severin. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE ASIGURARE-REASIGURARE.

15/13.02.2017 a Consiliului de Administraţie al ISJ Caraş-Severin - Anexa 32 ... Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile şi ...

Stanculescu Anisoara. Man. Butunoiu Liliana. Mungiu Nicoleta. Manole Petre. Ceadîrgeanu Victor. Soldea Octavian. Santha Katalin.

Judetul Caras-Severin. 15000 lei pe an, pe camera, ajustata cu urmatorii coeficienti de corectie: 1. Accesul la resursele turistice ale persoanelor care ...

10 нояб. 2020 г. ... INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN. NESECRET. Judetul Caras-Severie. INTIZARENES. Resita 16/1: 2010. : 4272 na 16.11.2020.

de Detaşare la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar. Art. 84 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate ...

7 мая 2021 г. ... Pot depune cereri doar cadrele didactice titulare, angajate cu CIM pe perioadă nedeterminată. 2. CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ PENTRU EFECTUAREA ...

CONCURS PROBA SCRISA - 29.05.2019. BAREM SUBIECTE varianta 1 ... Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici (art. 10).

actualizata pe anul 2019, cu avocații desemnați de Baroul Caraș Severin care doresc să fie numiți de instanța de judecată curatori specialipotrivit ...

14 февр. 2017 г. ... Anexa 1 - Referat de necesitate deplasare. Anexa 2 - Ordin de deplasare. Anexa 3 – Dispoziție de plată-încasare. Anexa 4 - Formular decont.

respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a ...

2010 -2012 there were made researches in the orchards along Bistra Valley (Glimboca), Caras Severin, in order to observe the pest s bioecology so that there ...

severin. 3 Direcția Județeană de Statistică Caraș- ... Caraș-Severin a înregistrat o evoluție ... urban (în cele 2 municipii și 6 orașe).

Şcoala Primară Ticvaniu Mic) în anul şcolar 2017-2018, cu condiția suportării ... Local Ticvaniu Mare. ... GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DEALU MARE/PRE/REȘIȚA.

nie, la l km de aoaeaua Resita- ... RESITA. 11 B 049. 11 B 050. 11 B 051 Oras ANINA ... diecezana, 1885, librarie rom8neasco, azi sediul.

25 авг. 2021 г. ... 5561 / 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar modificat și completat prin O. M. E. C.

14 апр. 2021 г. ... Referitor: detaşarea la cerere a personalului didactic titular în ... 2018, şi care în perioada 1 septembrie 2017-31 august 2021 sau în ...

26-05-2016. 09:06. FROM-INSPECTORATUL SCOLAR RESITA. +0040255216042. T-342 P. 001/001 F-198. ER. V. INSPECTORATUL ŞCOLAR. JUDEȚEAN CARAŞ-SEVERIN.

principiu ACORD PRINCIPIU DIRECTOR prelungire CIM art 61 2020 pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul ...

Către. Unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin ... (4) Dacă în etapa de continuitate pentru detașare la cerere un post didactic/o ...

Munţilor Semenic, Almăj, Locvei, Aninei şi Dognecei, care au înălţimi cuprinse între 600 şi. 1 400 m. Munţii sunt separaţi de culoarele depresionare Bistra ...

Numele (Inițiala tatălui) și prenumele elevului. Olimpiada interdisciplinară de limba şi literatura română şi religie. CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ.

LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB". ORĂŞTIE. SLOBOZIA. 60. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL". SLOBOZIA. 61. 62. 63. LICEUL DE ARTE IONEL PERLEA"*.

10 нояб. 2018 г. ... studii și al documentelor şcolare gestionate de unitățile de ... b) Diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial însoţită de foaia ...

HERCULANE. LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA". CARANSEBEŞ. (subcomisia 1). LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA (subcomisia 1). COLEGIUL NAȚIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ.

10 мая 2021 г. ... S.C. SIMPALEXIM.S.R.L.. CARANSEBEȘ (12). Page 65. - Admitere 2021-2022. 63. INSPECTORATUL ŞCOLAR. JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN. MINISTERUL.

BIROU" TICVANIU MARE. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ROMUL. LADEA" ORAVITA. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ATANASIE ... LĂPUŞNICU MARE. Director. ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUPAC. Director.

Preşedinte. Secţia II Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal. Prim Grefier. Manager Economic. Ju d ecăto ri. 4. Grefier Şef. Secţia Pen.

Tribunal Caraş-Severin. Reşiţa. Nr. 71 din 11.01.2021. RAPORT privind indicatorii de eficienţă, conform Dispoziţiei 620/Ad/06.05.2015.

ROMÂNIA TRIBUNALUL CARAŞ-SEVERIN. REŞIŢA Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal. DOSAR NR. x/2010. SENTINŢA NR. x.

4 янв. 2017 г. ... 1. Aplicare. Curriculum şi inspectie şcolară. Inspector şcolar ... evaluare a activităţilor didactice- pt. acordarea gradului didactic II/I.

Petrilova +. Eftimie Murgu. Naidăş Bogodint m * Sasca. Bănia. Vescovita Montana cascada. Gârbová a Câmpia Zlatita. Şopotu. Vf. Godeanu. 2229. MUNTII. Caraş.

27 мая 2020 г. ... S.C.SIMPALEXIM.S.R.L. CARANSEBEȘ (14). Liceul. Tehnologic. „Nicolae. Stoica de. Hateg". Mehadia. Silvicultură. Pădurar.

traseu județean cod 087 Caransebeş -Zlagna (Turnu Ruieni) - traseu nou înființat, traseu județean cod 088 Caransebeş -Vălişoara (Bucoşnița) - traseu nou ...

20-27, art. 29-32 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-.

Telefon/Fax 0255 563484 E-mail [email protected] ... Grădinița cu Program Normal Petnic,devenită structură a Şcolii Iablanița în 2005,.

2 апр. 2020 г. ... JUDECĂTORIA REȘIȚA. JUDEŢ CARAŞ-SEVERIN. Lista dosarelor care au obiect urgent conform HCC nr 4/11.03.2020 şi.

7 мая 2021 г. ... aprobarea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar ... E. 8. v. 9. A. 10 Ap. 11 Ah. Ministerul Educației și Cercetării.

27 апр. 2021 г. ... http://www.isjcs.ro - Secţiunea Concurs de titularizare 2021 - Înscriere ... 7) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi ...

Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire" Reşiţa, organizează concurs pentru ... Bulevardul Muncii, Nr. 25, 320200, Reşiţa, Jud. ... test psiho valabil.

Comuna Berzovia este situata in județul Caraş- Severin la 40 km de reşedinţa ... Din anul scolar 2013-2014 Scoala Gimnaziala Berzovia s-a transformat in.

Satul Petroşniţa este arondat comunei Bucoşniţa, judeţul Caraş-Severin din anul 1968. Este aşezat în partea de sud-vest a țării şi în partea de nord-est al.

24 февр. 2022 г. ... Reşiţa în vederea implementătii conceptului educațional "Reșița Modernă-Un ... Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caras Severin;.

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN. B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr.4, Reșița 320088, județul Caras Severin, România; ...

Art. 3. În anul şcolar 2016-2017, examenele de certificare se organizează și se ... absolvenţii învăţământului profesional- nivelul 3 de calificare.

353/ 16.05.2018 a inspectorului şcolar general, profesor Lenuţa Ciurel, ... în vederea acordării calificativului anual/parțial, în funcție de perioada.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE FRĂŢILĂ" GLIMBOCA. ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBREJA. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI. ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂRU. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR.

23 февр. 2022 г. ... Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” Reşiţa, ... Bulevardul Muncii, Nr. 25, 320200, Reşiţa, Jud. ... test psiho valabil.

1 сент. 2021 г. ... Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din judeţ ... a) pentru femei, vârsta la ieşirea la pensie, 61 de ani şi 8 luni, ...

REŞIŢA. Auditor. I superior COMPARTIMENT. AUDIT PUBLIC INTERN ... CENTRUL LOCAL ORAVITA. 18. APIA - CENTRUL JUDEŢEAN CARAŞ. SEVERIN. REŞIŢA. Consilier.

MUNICIPIUL RESITA. CARASOVA. ORAS ANINA. SOPOTU NOU. VALIUG. BOZOVICI. DALBOSET. BOZOVICI. ر. MUNICIPIUL CARANSEBES. PALTINIS. CARANSEBES. BUCHIN. BREBU NOU.

14.03.2017 privind constituirea Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de limba engleză ... 010168, Bucureşti.

27 июл. 2018 г. ... 353 / 16.05.2018 a inspectorului şcolar general, profesor CIUREL Lenuţa,. În temeiul: ... Colegiul Național ,,Traian Lalescu” Reşiţa.

5126/05.04.2017);. (2) solicitarea Grădiniței cu Program Prelungit „Floarea Soarelui" Reșița de scoatere la concurs a 5 posturi îngrijitor grupă învățământ ...

planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, ... perfecţionare / formare profesională ale cadrelor didactice din şcoală;.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.