subiecte bac 2017 romana profil real

Llnul dintre moiiaele pentru care nu existd tncd zsaccinuri pentru feb-a P*",,tr:f. Ebola este qiretenia bolilor transfrontaliere.

același motiv dintr-un alt poem, de alt autor. Se va accepta un text coerent, în care a fost explicat motivul singurătăţii în această poezie şi raportat la.

Bacalaureat 201 B ... Sinteze, eseuri, 110 teste, sugestii de rezolvare. Editura Paralela 45 ... Registre lingvistice (variante ale limbii rom6ne) - DSP.

Examenul național de bacalaureat 2021. Proba E. a) ... 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect în textul dat. 4 puncte. 8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic.

Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Romeo, ... din același roman, Ionuț Jder din trilogia Frații Jderi,.

TEZĂ BIOLOGIE CLASA a XI-a NR.1--PROFIL REAL-SEM.2. SUBIECTUL I/30puncte. 1. Numiți două oase ale membrului superior; asociați fiecărui os segmentul ...

unde este măsura unghiului format de tangenta la graficul funcției în punctul de abscisă cu direcția pozitivă a ... Determinarea abscisei punctului de.

20 апр. 2018 г. ... apa-n piuă, a bate palma, a bate monedă, a bate câmpii, a-și bate capul, cât ai bate din palme, a bate drumurile, a bate țurca,.

Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Filip Skawronski, ... Enigma Otiliei de George Călinescu, Apostol Bologa din.

ceasul, cu ceasurile, ceasul al doisprezecelea, ceasul morții, a merge ca ceasul, a face un ceas bun până..., ceas bun, ceas rău etc. 1+1+1+1.

2 puncte pentru semnificațiile raportării la un alt ... semnificaţia unei figuri de ... subliniată şi relaţia acesteia cu titlul poeziei.

Arăta îmbujorat şi foarte încîntat de ceva. – Luchi, zise el în hol, cu o expresie fericită, îmi faci o cafea? Cu năut cît mai puţin? Şi.

Scoala. Str. Nicolae Iorga nr. 21. Sector 1, 010433 Bucuresti ... Ciclul liceal al institutiei de invatamant IOANID este autorizat incepand cu anul scolar ...

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2020. Eșantion. Test 1. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 9 puncte. Răspunsul lipseşte-L;.

AN ŞCOLAR 2011-2012. 1. LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”. STR. R.S. CAMPINIU NR. 4-6. 810003 – BRĂILA. 0239/614307 http://www.ltnibr.ro. CLASA a X-a A.

PLAN-CADRU DE ÎNVĂ ĂMÂNT - CLASA a-XI-a. LICEU TEORETIC, PROFIL REAL. Specializarea ŞTIINE ALE NATURII. BILINGV ROMÂNĂ-ENGLEZĂ. Aria curriculară. Număr ore.

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2022. Eșantion. Test 2. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 6 puncte. Răspunsul lipseşte-L;.

Nici sceptru greu de aur — nu,. Iubire, dar şi fără ele. Tu eşti stăpâna lumii, tu. Nu ai în limba ta cuvinte. Care-ar putea striga porunci,.

Bologa: Iosif Blaga din Hronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga, Iosif Sima din romanul Enigma Otiliei de George Călinescu,.

Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă; ... sunt rescrise trei citate din text, însoţite de ... Câte 2 puncte pentru fiecare citat comentat:.

Comentează, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în ... soacra sa, Flori Gavrilă, cadru didactic universitar la Cluj.

ARATUL PE HÂRTIE ... arându-se de-a surda pe hârtie. ... evidentă, şi totuşi, adăugase, nu se putea căsători decât cu femeia pe care o va şti nu numai.

Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a lui Teodor Novleanu, în baza fragmentului dat: ... Veneau uneori amândouă să-l ia de la Tribunal.

sinonim contextual pentru următoarele cuvinte din poezie: ... interpretarea semnificaţiei contextuale, prin ... semnificaţii, dar nu se interpretează.

enunţ cu fiecare sintagmă. Se va accepta orice enunţ logic, coerent, incluzând integral sintagma dată. 2+2. Câte 2 puncte pentru fiecare enunţ logic,.

BAREM 1, PROFIL REAL, februarie 2021 ... a apune - a-și pierde întreaga strălucire, putere, ... Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8-9 greşeli.

Explică termenul colonizare. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;. 1 p. ... pe litoralul Mării Negre asupra evoluției civilizației geto-dacice.

Explică termenul imperiu. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; ... promovată de marile imperii antice față ... construiește o explicație corectă, pertinentă.

enunţ cu fiecare sintagmă. Se va accepta orice enunţ logic, coerent, incluzând integral sintagma dată: străvechile porunci; urme dulci.

Teză semestrială la informatica ... 2. Scrieţi A (adevărat ) sau F (fals) în dependenţă de faptul dacă este sau ... 32-30 29-27 26-24 23-19 18-15 14-10 9-7.

nou vrăjmaș, iar Traian însuși, fără să lase ... Suport din sursă: domnia lui Vasile Lupu ... Apreciază rolul lui Vasile Lupu în istoria românilor.

să mergi frumos prin viaţă. ✓ Deşi poemul este dedicată ambilor fii, verbul este la singular: prin această sinecdocă se subliniază faptul că nu există vreo ...

Festivalul “Joc și cânt la Breaza”. Tulburări psihice ... Seria “Furios și Iute”. Sistemul Solar ... TEME ATESTAT INFORMATICA SESIUNEA MAI 2019.

inimă. Se vor accepta enunţuri formulate logic şi coerent, incluzând sensurile figurate ... 1 punct pentru relevarea semnificaţiei, ca simbol în general;.

atitudinii cumnatei Laura faţă de avocat. ... autor, Alexandru Șandru din romanul Trei dinți din față de Marin Sorescu etc. REDACTARE (24 de puncte).

A greşi e omeneşte, a ierta este divin. Se va accepta un eseu în care: • Se formulează mesajul global al poeziei (stări ale eului liric; figuri de stil; ...

semnificaţie, dar nu se referă la text). 6. Formulează 2 argumente plauzibile ... Titlul simbolizează dăinuirea în eternitate a ... de compunere. 1+1+1+1.

b. tensiunea din fir în momentul considerat la punctul a; c. înălțimea maximă la care se va ridica corpul format prin ciocnirea plastică a corpurilor, ...

Interpretarea semnificaţiei contextuale, prin ... constituit metafora, ce semnificaţie are); ... ale eului liric; figuri de stil; motive literare);.

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2021. Test 2. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 8 puncte. Răspunsul lipseşte-L;.

Următoarea configurație electronică corespunde unui element din gr. a IV-a ... Numărul de straturi electronice complet ocupate la elementul Mo cu Z=42 este:.

MATEMATICĂ - PROGRAMA 2. Filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii: 3 ore / săpt. (TC + CD). Filiera tehnologică, toate calificările ...

10 дек. 2018 г. ... Bogdan din Loreley de Ionel Teodoreanu, Grig din. Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Șandru din. Trei dinți din față de Marin Sorescu etc ...

raport cu afirmația lui ... Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului ... Bogdan din Loreley de Ionel Teodoreanu, Grig din.

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2020. Test 2. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 9 puncte. Răspunsul lipseşte-L;.

pămîntul, a face o gaură în cer, ca de la cer la pămînt, parcă a picat cerul pe (cineva), a-i cădea. (cuiva) cerul în cap etc. 1+1+1+1.

BAREMUL DE VERIFICARE BIOLOGIE, profil real, BAC-2021. Test 1. Nr Puncte. Barem de evaluare. 1. 8 puncte. Răspunsul lipseşte-L;. Răspuns incorect - 0 puncte.

FILIERA TEORETICĂ - PROFIL UMANIST. Specializarea: FILOLOGIE /13 locuri. FILIERA TEHNOLOGICĂ - PROFIL SERVICII. Specializarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ...

4. Informatica. 2. 2 2. B. Extensii. 1. Matematica. 2. 2 2. 2. Tehnologii informaționale. 1. 1 1. C. Discipline specific profilului. 1. Fizica.

Test matematică. Clasa a X- a profil real, știinţe ale naturii. 21 august 2019. (1p) 1. Calculaţi partea întreagă a numărului = 1 −. 1. 3.

(instruire în limba română). Componenta. Disciplina. Profil real. X. XI XII. A. Componenta invariabilă. 1. Limba şi literatura română.

marilor descoperiri geografice. Răspuns posibil: Expansiunea europeană pe alte continente...; etc. Suport din sursă: Navele comerciale erau.

tipuri de naratori si tipuri de subiecte; ... Litere (limba si literatura romana) gradul II, 2008 ... Examenul pentru obŃinerea gradului didactic II.

22 февр. 2020 г. ... („Rapsodii de primăvară” - fragment, George Topîrceanu) ... Transformă substantivele glas, câmpie, pământ, primăvară, mugur în adjective.

numai de subiectul reluat, de precizare, numit apozitiv. ... menţiona I. Iordan, „la început subiectul a fost exprimat numai prin pronume”, iar.

17 мая 2019 г. ... de boabe de apă un păianjen cu cruce. O cracă uscală mi-a zgâriar brațul gol. Nu căutam ieşirea, cărările nu erau drumuri spre ceva, ...

7 июн. 2016 г. ... bunătate şi argumentează-ţi, într-un ... 2 puncte pentru (1) enunţul argumentativ ... argumentarea nu face trimitere la text sau dacă.

Bunicul stă pe prispă. Se gândeşte. La ce se gândeşte? La nimic. Înnumără* florile care cad. Se uită-n fundul grădinii. Se scarpină-n cap.

a VI-a. 1. OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”. Etapa naţională. DISCIPLINA : Educaţie tehnologică. Clasa: a VI-a. ♢ Toate subiectele sunt ...

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.