teorie bac matematica m1

Regula de trei simpla. Proportionalitatea directa. Proportionalitatea inversa. Pentru 15m de stofa se plateste 7.500.000 Pentru a transporta o cantitate de ...

28 сент. 2019 г. ... a= ( 9 x 8 +7 + 6) : [5 x 4 : ( 3 +2 ) + 1] b este sfertul lui m din (99 + m) – 100=175 c este întreitul lui n din 27 : [26 + (6 x 5 – 7 ...

A2 OPERATII CU RADICALI. Obs. %n exerci]iile cu radicali ^n prima [email protected] se scot factorii de sub radicali ... exercitiu va fi aprofundat in clasele de liceu.

Determinati coordonatele punctului de intersectie a ... Daca f(x) = b, graficul functiei este o dreapta paralela cu axa Ox care intersecteaza axa Oy in b.

•Regula semnelor la suma [email protected] : 1. [email protected] numerele au acela}i semn se [email protected] }i rezultatului se [email protected] semnul care ^l au numerele.

Inegalitatea lui Milne şi o aplicaţie în fizică. REZUMAT. ... În Săptămâna „Şcoala altfel”, piesa de teatru „Jack şi vrejul de fasole” a fost vizionată la ...

fost înţelepţii lumii antice, minunile lumii antice tot şapte, şapte sunt artele liberale considerate în Evul mediu necesare pentru educaţia unei.

a) Distanta de la un punct la o dreapta. Se determina utilizind teorema celor 3 perpendiculare. Mai intai se determina grafic distanta de la un.

GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU – Partea I (cls. a V a, a VI a, a VII a) www.mateinfo.ro. Geometrie – pentru pregătirea Evaluării Naționale la Matematică.

Titlul: Revista de matematică a elevilor şi profesorilor din judeţul ... Proverbe chinezeşti . ... Chestiuni metodice, note matematice (şi nu numai).

[ 1 ] Becheanu Mircea , Enescu Bogdan –Manual pentru clasa a X a , Ed. Teora , 1999. [ 2 ] Lalescu Traian – Geometria triunghiului , Ed.Tineretului , 1958.

1) Forma algebrică a unui polinom. Prin forma algebrică sau forma canonică înţelegem ... Câtul şi restul împărţirii unui polinom f prin binomul X α.

Modulatia pasagera. 13.Modulatia definitiva. 14.Modulatia diatonica. 15.Modulatia cromatica. 16.Modulatia enarmonica. 17.Modulatia pregatita.

şi a celui “literar”, descrierea fundalului psihologic şi istoric al textului, ... Un exemplu mai recent – Istoria critică a literaturii române (vol.

Un cablu coaxial este format din doua conductoare concentrice (un conductor interior si ... cel mai mult RG -6 iar majoritatea conectorilor sunt de tip F.

Paralelogramul ; rombul ; trapezul oarecare }i dreptunghic nu sunt inscriptibile ... unde d 1 si d 2 sunt diagonalele paralelogramului iar u este unghiul ...

INTEGRALE NEDEFINITE RAȚIONALE. INTEGRALE NEDEFINITE TRIGONOMETRICE. Nivel 0: Nivel *:. Nivel **:. Nivel ***: ... TABEL DE PRIMITIVE.

Teorie grafuri orientate C++. Un graf orientat este o pereche ordonată de mulţimi G = ( V , E ). Multimea V este o multime nevida si finita de elemente ...

Arcul de cerc ; sectorul de cerc ; segmentul de cerc. Arcul de cerc este o por]iune din circumferinta cercului ... S segment cerc AB = S sector cerc S ∆AOB.

Trapezul=patrulaterul convex cu două laturi paralele și două laturi neparalele ... Linia mijlocie a unui trapez este paralelă cu bazele trapezului și are ...

rea Anaïs Nin (pe atunci soţia bogată a unui bancher) sprijină financiar apariţia ... cere recentă a acestei cărţi realizată de Lavinia Branişte a apărut la ...

Integrala definită este un număr real. 3. Teoremă. Dacă :[ , ] → ℝ este o funcţie monotonă, atunci f este integrabilă pe [ , ]. 4. Teoremă.

JUDO– TEORIE SI PRACTICA ... Sală de sport dotata cu saltele de Judo, kimonouri ... şi consolidarea principalelor elemente şi procedee tehnice specifice.

Algoritmul Roy Floyd. Fiind dat un graf prin matricea ponderilor sa se calculeze drumul (lungimea lui adica suma costurilor) minim de la orice doua noduri ...

Teorie – solfegiu – dicteu, clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului ... Studiul disciplinei Teoria muzicii – solfegiu – dicteu muzical oferă elevilor ...

A DOUA METODĂ DE SCHIMBARE DE VARIABILĂ. INTEGRALA DIN FUNCȚIA INVERSĂ. SUME RIEMANN, CALCULUL LIMITELOR DE ŞIRURI. PROPRIETĂŢI ALE INTEGRALELOR DEFINITE.

CONSTRUCTIVISMUL – TEORIE. A CUNOAȘTERII. THE CONSTRUCTIVISM – THEORY OF KNOWLEDGE. Ionuț Constantin MANOLE, profesor,. Colegiul Național „Kemal Ataturk”, ...

NUMERE COMPLEXE SUB FORMĂ TRIGONOMETRICĂ. NUMERE COMPLEXE APLICATE ÎN GEOMETRIE. Nivel 0: Nivel *: ... SCRIEREA UNUI NUMĂR CA UN. DEFINITIE. LOGARI919.

Scarile, modurile şi gamele care stau la haza cf)f11pozitiilor muzicale, cuprinztod materialul sonor organizat şi aşezat Io ordinea 1u·al(iwii, alcA·.

DERIVAREA FUNCŢIILOR COMPUSE ... FUNCTII FARA ACOLADE ... diem continuitatea lui fîn=< să calculam doar o derivate baterede.

prezentări a dispozitivelor de microunde folosite în aceste aplicaţii. 1.1. Spectrul electromagnetic. Undele electromagnetice sunt oscilaţii ale câmpurilor ...

MONOTONIA LINLII SIR ... Unul SIR. Dacă Im, MER ums Kn SM-. =) In marginit (adică toti termeni ... 1) limita unui ser este Obęli sir divergent wate fi.

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management. Study courses: LT03 - INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04). Study plans/Curricula:.

por Hugo B. Ribeiro (bolseiro em Ziirich do I. A. C.). No seu artigo «Algumas reflexões sobre os exames de aptidão» («Gazeta de Matemática», n.° 17) o prof.

Părintele economiei este considerat economistul ADAM SMITH ( 1723-1790 ), autorul lucrării. „Avuţia naţiunilor”. ▫ a studiat piaţa şi mecanismele sale şi a ...

inaltimea cade in centrul bazei(centrul cercului circumscris bazei) muchiile laterale ale piramidei sunt congruente intre ele http://eprofu.ro/matematica.

V. Elementele piramidei sunt: latura bazei l. ^[email protected]]imea piramidei h apotema bazei a b (este⊥din O pe o [email protected] a bazei) apotema piramidei a p (este⊥din V ...

II. Diviziunile dreptului. Dreptul se poate clasifica în drept intern şi drept internaţional, pe de o parte, precum şi în drept public, respectiv drept.

FUNCTIA DE GRADUL I. 2. Determinarea unei functii liniare. Exemplul 1. Determinati functia liniara al carei grafic contine punctele A(2, 1) si B(1, 5).

a1)Paralelipipedul dreptunghicbaza dreptunghi ... a1) Paralelipipedul dreptunghic are bazele 2 dreptunghiuri cu dimensiunile L }i l , iar fe]ele.

Cum își poate face jurnalistul de investigație viața mai ușoară ... cum să faci un pas, doi, trei, urmând ca la final să obții - în mod cert - o ...

H.TETRAEDRUL REGULAT este piramida cu toate fetele triunghiuri echilaterale ... apotema tetraedrului VM = ... Aria laterala = 3∙ ; Aria totala = 4∙ = l 2.

EVALUAREA ULTERIOARĂ A STOCURILOR: TEORIE ȘI PRACTICĂ. SUBSEQUENT EVALUATION OF STOCKS: THEORY AND PRACTICE. Autor : Marinela VEDEANU.

Teorie şi metodologie sociologică ... dispune de o varietate de teorii adesea concurente, ... alte ramuri sau unele teorii sociologice sunt prezentate.

Naraţiunea, descrierea, argumentarea sunt monologale. DIALOGUL. Schimb de replici între personaje , cu inversare de statut de emiţător-receptor.Este.

informácie na urobenie správneho rozhodnutia (Reguli 2002). ... compounds, metallic bond: using electro-negativity characterize chemical bong,.

Corpul de stup cu capacitatea de 10 rame de dimensiuni de 435x300 mm, unul sau două magazine (caturi de stup), fiecare magazin având dimensiunile reduse la ...

Curs practico-metodic, Ed.SITECH, Craiova. 2. Bota, A., (2006), Exerciţii fizice pentru o viaţă activă, Activităţi motrice pentru timp liber, Editura Cartea ...

1) Divizibilitate pe numere întregi a este divizibil cu b se noteazăa b ⇔restul lui :a b este 0 ... 10) Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate.

CLASA A IX-A. SETUL 3. GEOMETRIE IX. Prof. Ovidiu Bădescu. Colegiul Național. "Traian Lalescu”, Reşiţa. An şcolar. GEOMETRIE PLANĂ, RECAPITULARE. VECTORI.

SISTEME SIMETRICE, SISTEME OMOGENE. FUNCȚII PERIODICE, FUNCȚII PARE, IMPARE. FUNCȚIA DE GRADUL I. FUNCȚIA DE GRADUL II. Nivel 0: Nivel *:. Nivel **:.

GRAFURI NEORIENTATE. Definiţie: Se numeşte graf neorientat, o pereche ordonată de mulţimi G=(X,U), unde: • X este o mulţime finită şi nevidă de elemente ...

CLASA A IX-A. SETUL 4. TRIGONOMETRIE IX. Prof. Ovidiu Bădescu. Colegiul Național ... PERIODICITATEA FUNCTIILOR TRIG ND al cos(442&=co, Hlez eta/1427) = tgx, ...

Aria unui patrulater convex este egală cu suma ariilor triunghiurilor în care-l împarte o diagonală. Aria unui patrulater ortodiagonal (cu diagonalele ...

exemplele următoare sunt congruente. Exp.1: Exp.2: 11) Clasificarea unghiurilor în funcţie de măsura lor: Unghi ascuţit. (. ) 90 m AOB. Unghi obtuz.

Самбо появилось в 20-е гг. прошлого столетия в Москве, а затем ... Concluzii: După cum observăm în urma analizei figurii 3 cei mai mulți.

Revizor. Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol. I. LITERÁRNÍ TEORIE: FORMA. 1. Obecná charakteristika literárního díla literární druh: drama.

(Podul din lemn - Calea Plevnei din Bucureşti) sau pământ (Podul Mogoşoaiei -. Calea Victoriei). În prezent se foloseşte termenul de "pod" pentru o ...

În fizica Newtoniană, căderea liberă a unui corp reprezintă mișcarea acestuia în ... Accelerația unui corp în cădere liberă se numește accelerație ...

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.