teste romana clasa 8

Disciplina: Limba și literatura română, cls a IV-a. Textul liric: Text aplicativ: Gândăcelul de Elena Farago. Competențe specifice:.

Teste rezolvate de limba și literatura română clasa a VII-a. Pregătire pentru Evaluarea Națională. Page 4. Testul nr. 20 .

Scrie cuvinte care si corespundi schemelor fonetice date. ... Selecteazl, in tabe! pe coloane diferite, cuvintele care conlin mb gi mp.

Erau nişte tâlhari de apă, pirați cum le spune. ... Pirații din Caraibe. ... 3. Rescrie enunțul „Bietul dobitoc se zbătea toată noaptea aşa“, ...

ROMANA. EVALUAREA NATIONALA. Clasa a Vlll-;. 50 de variante de subiecte gi rezolvdri complete realizate in conformitate cu modelul elaborat de MEN.

11 мая 2021 г. ... (Mihai Eminescu, Numai poetul). Textul 2 ... textul poetic Numai poetul, de M. Eminescu și articolul lui Alexandru Halupa. 6 puncte.

LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI COMUNICARE ______ 7. 1.1. Concursul de limbă, literatură și comunicare „MICII. ALECSANDRIȘTI”, edițiile anterioare ...

Teste distractive de Comunicare în Limba română și Matematică și explorarea mediului – clasa I. 1 www.rs.ro. Clasa I. Test distractiv.

Familia de cuvinte este un grup de cuvinte (substantive, adjective, verbe, alte p5rli de vorbire) inrudite ca sens gi care provin dintr-un cuvAnt debazd.

Limba şi literatura română: teste de evaluare pentru clasa a VII-a/. Mihaela Daniela Cîrstea, Laura Raluca ... ISBN 978-606-8609-68-3. I. Surugiu, Laura.

Limba română şi. Matematică. Evaluare finală clasa a 4-a. Aurelia Arghirescu. Floarea Ancuţă. Claudia-Adriana Bancu. Ileana Leafu ...

Limba şi literatura română: teste de evaluare pentru clasa a V-a/ ... Unitatea 5 – Autor, narator, personaj. Substantiv, articol .

Transcrie definiția viscolului din Dicţionarul meteorologic. 2 puncte ... În poezia Viscolul de Vasile Alecsandri se evidențiază tema: a) iernii.

c) de vremea când era copil şi citea foarte mult, ... Liza a avut diferite stări sufleteşti în povestire. ... "Cuore, inima de copil" de E. de Amicis.

Teste distractive de. Limba română și. Matematică pentru clasa I ... TEST DE EVALuARE NR. 6. 1. Citește următorul text pentru a rezolva exercițiile de mai ...

Sunetele limbii romAne - vocale si consoane;. Prezentarea proprie, prezentarea unei persoane;. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi;.

Maria Raicu. TESTE DE EVALUARE. (Descriptori de performanţă) ... CLASA A III-A ... LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. Evaluare iniţială. 3. Textul literar narativ.

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ. DISCIPLINA BIOLOGIE. CLASA a V-a ... 9 puncte b) Cum puteţi interveni pentru îngrijirea plantelor din curtea școlii?

Odată cu venirea toamnei, arborele a rămas dezgolit, fără veşmintele ... când foşnea fericită împreună cu celelalte frunze la fiecare adiere de vânt.

condeiul e mult mai greu ca piatra cu care dă în sus, mult mai ... Transformă îndemnul ”Nu mai fi trist, Apolodor…” într-unul ... r a. + = , de unde obţinem.

Teste de matematică pentru clasa a IV-a. 7 ... stilou, cu un sfert din suma rămasă a cumpărat o carte, iar cu două treimi din rest caiete.

Această culegere de teste de limba română a fost concepută pe de o parte ca material ... la Gramatica Academiei (2005), coordonator al Grantului CNCSIS 292.

(Matei Călinescu, A citi, a reciti). A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:.

„Dacia literară” . ... Rezultatele mediocre obţinute la examenele de bacalaureat din ... utilizarea noţiunilor de teorie, istorie şi critică literară.

ROMÂNĂ. Angela MIRON. 210 compuneri și teste rezolvate. ... un pas sigur spre un BAC de succes ... Examenul de bacalaureat, ca probă de eva-.

(Jean-Claude Carriere, Cercul mincinoșilor. Povești filosofice din toată lumea). 1. Precizează personajele, timpul și spațiul acțiunii.

Evaluarea Națională – Teste rezolvate de matematică pentru clasa a VIII-a. - 7 -. Testul nr. 1. SUBIECTUL I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului ...

Buneii s-au bucurat nespus să o vadă și au ospătat-o pe vulpe. ... Ioana și Matei au decupat toată după-amiaza imagini cu tablete, calculatoare, telefoane.

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. CLASA A VI-A. Varianta 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. • Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

Mate 2000 Consolidare. Clasa a VIII-a, semestrul al II-lea. TESTE DE AUTOEVALUARE. – SOLUŢII –. Test de autoevaluare – p. 23. I. 1. 4. 2. –1. 3. 2. 4. 3. 5.

6) Ce număr adunat cu treimea lui dă 400? a. 80 b. 100 c. 300 d. 270. 7) Sfertul produsului dintre suma numerelor 12 și 10 și diferența numerelor 17 și 9 ...

BC atunci măsura unghiului CAM este: a) 60° b) 30° ... Triunghiul ABD este dreptunghic și are un unghi de 30°, deci aplicând teorema unghiului de 30°.

teorema înălțimii teorema catetei teorema lui Pitagora. Teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora. Arii. Rezolvarea triunghiului dreptunghic.

Cârmaciu Radu, - Biologie, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint,. 2014 (manual aprobat cu Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4742 din.

Evaluarea Națională – Teste rezolvate de matematică pentru clasa a VIII-a. - 23 -. Testul nr. 3 ... elevii unei clase la teza de matematică pe semestrul I.

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. CLASA A VII-A. Varianta 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. • Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

7 5. Media aritmeticd ponderati. Calcul algebric. Formule de calcul prescurtat. 9. Ecuafii ... Modele de teste recapitulare pentru elevii clasei a VII-a.

Irinel Badea. Luminifa Doicin. CULEGERE de. TESTE. PROBLEME TEORETICE. PROBLEME PRACTICE pentru clasa a IX-a ... NATIONALE DE CHIMIE. Probleme teoretice.

TESTE. [email protected] minute clasa pregdtitoare. 10. Page 2. 1. Continui sd scrii semnele grafice pe fiecare rind. m m. I--:-_l. @) w. 2. Deseneazd sub fiecare imagine ...

trebuie cunoscute de orice vorbitor de limba engleză. Pentru cei care au terminat deja clasa a IV-a, auxiliarul vizează verificarea cunostintelor dobândite ...

Povestea anotimpului uitat adaptare după Jonathan Swift. A fost odată ca niciodată un împărat. El stăpânea tot pământul și era bun și blând, ...

25 нояб. 2020 г. ... ... fără permisiunea în scris din partea editorului. ... între fragmentul din romanul „Cireșarii” de Constantin Chiriță și textul despre ...

pentru reușita la examenul de TITULARIZARE ... Carte iubită, fără de folos, ... educație, nu își cumpăra cărți, ci haine, de aceea, a fost nevoit să repete ...

25 нояб. 2020 г. ... 1. Subiectul I. Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a ... Constantin Chiriță, „Cireșarii“ în volumul I „Cavalerii florii de ...

lucrare nu poate fi copiată fără acordul Editurii Universitare. Copyright © 2020 ... nativi de limbă turcă, fie că sunt studenți care doresc să urmeze.

Perspectiva narativ5. Perspectiva narativ[ este relalia ce se stabileEte intre cel care povesteqte qi universul ficfional propus de textul narativ.

ghid complet pentru Bacalaureat -. Booklet ... TESTUL 67 SIl text liric; SIII Tema şi viziunea despre lume într-o nuvelă fantastică studiată.

Oferta Editurii Intuitext pentru clasa a IV-a: • Manual Limba şi literatura română. • Manual Matematică. • Manual Geografie.

Subiectul I (Ana Blandiana, Lasă-mi, toamnă...) Subiectul al II-lea (lon lonescu-Dunăreanu, Munții Piatra Craiului. Ghid turistic, din colecţia Munţii ...

CLASA a XI-a. MATEMATICĂ ... Determinantul unei matrice pătratice de ordinul cel mult 3. Proprietăţi ... Exerciţii şi probleme rezolvate.

Adjectivul care se formează de la substantivul piatră este: a. pietre; ... CLASA. I. II III IV. V VI VII VIII. DISCIPLINA LIMBA ROMANA. MATEMATICA.

Era un băiat leneş şi lăsător în toate. ... L-au strigat pe băiat să vină la ei, dar el spunea „lasă”.L-ar fi ... Şi-a numit păpuşa Barbie, după fiica sa.

Walt Disney a devenit interesat de animaţie pe când era elev. ... Alte două personaje de desene animate, care sunt foarte îndrăgite şi azi.

Se spune că un ţăran avea în gospodăria sa un măgar şi un cal. Ţăranul era tare ... Calul şi măgarul îl însoţeau pretutindeni.

In centrul qtiinfei economice se afld: a. omul ca fiinfd rafionald, b. bmul ca fiinld sociald gi ca fi1n16 biologic5" c. omul ca fiin1d rafionald, ...

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER. ETAPA I – MATEMATICĂ. CLASA a II-a. Varianta 1. • Toate subiectele sunt obligatorii.

15 дек. 2012 г. ... Scrie o compunere, de 15 rânduri, despre o lectura care te-a impresionat. 3. Redacteaza o compunere descriptiva, de 15-20 de rânduri, ...

2 июн. 2020 г. ... {5 × [4 + 7 × (124: 4 − 23)] + 21 × ( + 3)}: 5 − 69 ... trei zile, Ana constată că mai are de citit 178 de pagini.

Daniela Soare, Felix Tuinete, Mariana Urziceanu, Sergiu Vaicăr. CLASA a X-a. MATEMATICĂ. Probleme şi exerciții. Teste semestrul I mulțimi de numere funcţii.

Teste propuse ca model pentru admiterea în clasa a V-a. Literatură ... 6. Realizează o compunere imaginară, de 15-20 de rânduri, despre aventurile unui.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.