yargi

BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKELERİ. (Yargıda Doğruluğun Güçlendirilmesine Yönelik Yargı Grubu tarafından kabul edilen 2001 Bangalor Yargı Etiği Taslak.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 27 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/23 sayılı kararıyla, yargı mensupları için mesleki ve etik davranış ilkeleri ...

Sonunda Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2004 yılında yapılan bir anayasa reformuyla tamamen kapatıldı. Bu mahkemelerin yargı yetkisi Ceza Muhakeme Usulü Kanununda ...

Bunun dışında İcra ve İflas Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Kadastro Kanunu, Adli. Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, ...

Toplumda adalet duygusunun oluşmasına ve korunmasına neden olan bağımsız yargı, aynı zamanda çağın yönetim biçimi olan “hukuk devleti” olgusunun da olmazsa ...

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk ...

öncesi veya meslek içi eğitimi ile yetinilmeyip, her derecede hukuk eğitimi değerlendirilmiştir. Özellikle yargı çalışanlarının lise ve ön li- sans düzeyinde ...

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.